Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Birecik Baraj Gölü Nehir Turizmi Projesi

BİRECİK BARAJ GÖLÜ NEHİR TURİZMİ PROJESİ

Projenin Amacı: Birecik Baraj gölü ve çevresini bir bütün olarak uzun süreli konaklamaya olanak sağlayacak şekilde turizme açmak ve turizm gelirlerini yükseltmek, projenin genel amacını oluşturmaktadır. Bu kapsamda:

  • Alternatif  turizm türleri ile kültür turizmini desteklemek ve turizmi çeşitlendirmek,
  • Konaklama sürelerinin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini ve uzun süreli hale gelmesini sağlamak,
  • Doğal, tarihi, arkeolojik ve kültürel değerlerin koruma-kullanma dengesi doğrultusunda işlevselleştirilerek turizm odaklı kullanımını sağlamak,
  • GAP Bölgesi ve Fırat nehri çevresinde yer alan kültürel/doğal/turizm potansiyeli yüksek alanların tanıtılmasını sağlamak,
  • Turizm odaklı istihdamı ve gelirleri yükseltmek ve
  • Yerel halkta kültür ve turizm bilinci oluşturmak amaçlanmaktadır.

Projenin Kapsamı: Birecik Baraj Gölü kıyısında yer alan arkeolojik, tarihi, mimari, doğal değerlerin değerlendirilerek Baraj Gölü’nün ülkenin tek nehir odaklı turizm alanı olmasını sağlamak, Birecik Baraj Gölü’nü ve çevresini bir bütün olarak uzun süreli konaklamaya olanak sağlayacak şekilde turizme açmak ve Gaziantep ile Şanlıurfa’ya ortaklaşa kullanabilecekleri rekreasyon alanları oluşturmaktır. Ayrıca, uzun süreli konaklama için yataklı tekneler ile Eski Halfeti ve boşaltılmış yerleşimlerde butik otel, pansiyon, günü birlik tesisler, bakı noktaları ve iskelelerin yapılmasını sağlamak da proje kapsamındadır.  

 Mevcut Durum: Devlet Yatırım Programı’nda yer alan projenin başlatılmasına yönelik ihale hazırlılarına 2013 yılında başlanmıştır. İhale kapsamında; öncelikle “Birecik Baraj Gölü Nehir Turizmi Projesi”nin yapılabilirliğine ilişkin (mülkiyet durumu, su kirliliği yönetmeliği, yürürlükteki diğer kanun ve mevzuatları vs.) bir ön fizibilitenin/yapılabilirlik etüdünün hazırlanması bu doğrultuda uygulama çalışmalarına ikinci etapta başlanılması öngörülmüştür.

Aynı zamanda, İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından da “Aşağı Fırat Havzası Turizm Gelişim Koridoru ve Eylem Planı (2014-2023)” Projesi ihale edilmiş ve çalışmalara başlanmıştır. Söz konusu Eylem Planı sınırları, Gaziantep, Adıyaman, Kilis ve Şanlıurfa (Birecik, Halfeti, Bozova ilçeleri) illerinden oluşmaktadır.

Bu bağlamda, ajans tarafından hazırlatılacak olan eylem planı kapsamında, “Birecik Barajı Nehir Turizmi Projesi” alanı da olduğundan ve söz konusu çalışmalar içinde yapılabilirlik etüdünün de hazırlanacağı göz önüne alınarak, eylem planı kapsamında elde edilecek veriler doğrultusunda uygulama çalışmalarına devam edilmesi öngörülmüştür.

Ajans tarafından hazırlatılan eylem planı, 2014 yılı içinde tamamlanacak olup, 2015 yılında GAP İdaresi’nce alana yönelik projelendirme çalışmalarına, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde başlanması planlanmaktadır.