Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

GAP
Çocukların Ve Gençlerin Güçlendirilmesi Çalışma Planı

SURİYELİ ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ ÇALIŞMA PLANI

Türkiye’de yaşayan Geçici Koruma Altındaki Suriyeli nüfusunun yaklaşık yarısına ev sahipliği yapan Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, Suriyeli nüfusunun yoğunluğu eğitim, sağlık gibi temel hizmetler, kentsel alt yapı, yerel işgücü piyasası, belediye hizmetleri ve diğer kamusal hizmetler üzerinde baskı oluşturmuştur. Türk vatandaşları ve Suriyeli vatandaşların bahse konu hizmetlerden yeterli düzeyde faydalanması ve uyum içinde yaşayacakları ortamın oluşturulması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Bu gerekçe temelinde, GAP İdaresi Başkanlığı ve UNICEF işbirliğiyle “Suriyeli Çocukların ve Gençlerin Güçlendirilmesi Çalışma Planı” hazırlanmıştır.

Planın amacı; Türk vatandaşları ve Suriyelilerin uyum içinde birlikte yaşayacakları bir ortam oluşturulmasına katkı sağlamaktır. 3 Bileşenden oluşan Planın Bütçesi 2.000.000 Dolar ve uygulama süresi 16 aydır.

Bileşen 1. Sosyal Uyum Eğitimleri

1.1.Suriyeli çocuk ve gençlere yönelik hizmet sunumu yapan Merkezlerin haritasının çıkarılması.

1.2.Suriyeli ve Türk gençler arasında sosyal uyumun tesis edilmesine yönelik mekanizmaların il düzeyinde yaygınlaştırılması.

  • Adana, Mersin, Gaziantep, Adıyaman, Mardin, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kilis, Hatay, Şırnak, Siirt, Diyarbakır ve Batman olmak üzere 14 ilde yürütülmekte olan programın daha da geliştirilmesi.
  • Programın diğer illerde yaygınlaştırılması

1.3.Suriyeli ve Türk gençlerin sürece dâhil edilmesi ve kapasitelerinin geliştirilmesi yoluyla sosyal uyum programının yereldeki uygulamasının izlenmesi amacıyla sürdürülebilir bir zeminin oluşturulması

1.4.Kaynakların Suriyeli çocuklar ve gençler için kullanılmasını sağlamak amacıyla ÇATOM’lar ve Gençlik Merkezlerinde görev yapan personele teknik destek sağlanması.

1.5.Suriyeli ve Türk çocuk ve gençler arasında sosyal uyumun tesis edilmesine ilişkin süreçte görev alan yerel organlar arasında eşgüdümün sağlanmasına yönelik bir mekanizmanın kurulması

 

Bileşen 2. Erken Çocukluk Gelişimi

2.1.Kapsayıcı erken çocukluk eğitiminin yaygınlaştırılması için teknik destek sağlanması, Suriyeli çocuklara ulaşılması ve Türk çocuklarla etkileşime girmelerine yardımcı olunması

2.2.İlgili hizmet sağlayıcıların/bakıcıların kapsayıcı EÇE'ye ilişkin kapasitelerinin arttırılması için teknik destek sağlanması 

 

Bileşen 3. Çocuk Dostu Belediyeler

3.1.Çocuğa duyarlı bütçeleme, çocuk katılımı ve çocuk etki analizi gibi Çocuk Dostu Şehirler çerçevesine uygun çocuk dostu politikaların geliştirilmesi için GAP Bölgesi Belediyelerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi

3.2.Suriyeli sığınmacıların dayanıklılığının arttırılmasına yönelik çalışmalarında GAP Bölgesi Belediyelerine teknik destek sağlanması

3.3.Bölgedeki çocuk işçiliği sorununa çözüm getirmeye yönelik çalışmalarında GAP Bölgesi Belediyelerine teknik destek sağlanması

3.4.Mezopotamya Sirki ve Sokak Sanatları Festivali'nin düzenlenmesi

Gerçekleşen Önemli Faaliyetler:

  • Çalışma Planı Çerçeve Anlaşması hazırlanmış; GAP İdaresi Başkanlığı ve UNICEF Türkiye temsilciliği tarafından imzalanmıştır.
  • 04-05 Mayıs 2015 tarihlerinde Şanlıurfa’da yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşların katılımıyla “Suriyeli Çocuk ve Gençlerin Güçlendirilmesi” Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Çalıştay kapsamında eğitim, sivil toplum ve gençlik konulu çalışma grupları Suriyeli çocuk ve gençlerin durumunu tartışmıştır. Çalıştay sonuç raporu hazırlanmasına başlanmıştır.
  • Sosyal Uyum Bileşeni kapsamında 27-29 Nisan’da ÇATOM, Gençlik Evi ve Çocuk Gelişim Merkezleri’nin sorumlularına yönelik “Suriyeli Çocuk ve Gençlerle” çalışma konusunda farkındalık eğitimi yapılmıştır.
  • Sosyal Uyum Bileşeni kapsamında GAP Gençlik Evlerinden 34 gencin katılımıyla “Sosyal Uyum Temel Eğitimi” konulu eğitici eğitimi yapılmıştır.
  • Erken Çocukluk Bileşeni kapsamında Suriyeli 03-06 yaş grubu çocukları ilkokula hazırlamak amacıyla 11 Temmuz-09 Eylül tarihleri arasında Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Batman ve Adıyaman’da faaliyet gösteren ÇATOM, Gençlik Evi ve Çocuk gelişim Merkezi bünyesinde “Yaz Okulu” açılacaktır. Bahse konu Okulda görev alacak öğretmenler ve saha danışmanlarının tespiti yapılmıştır. Öğretmen ve saha danışmanlarına yönelik düzenlenecek eğitici eğitimi 06-17 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
  • Ev Temelli Eğitim ve ÇATOM’larda açılacak/güçlendirilecek Çocuk Oyun Odaları ile ilgili hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. Konuyla ilgili Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile görüşmelere yapılmış, taslak protokol hazırlanmıştır. Eğitim materyallerini Arapça çevirileri başlamıştır.
  • Çocuk Dostu Belediyeler Bileşeni kapsamında gerçekleştirilecek Sirk ve Sokak Sanatları Festivali hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.