T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Stratejik Planlama İzleme-Değerlendirme Ve Koordinasyon Genel Koordinatörlüğü

 

YER

GENEL KOORDİNATÖRLÜK

MERKEZ

STRATEJİK PLANLAMA-İZLEME DEĞERLENDİRME VE KOORDİNASYON

 

GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜN GENEL AMACI

İdare tarafından yürütülenler dahil, Bölgede gerçekleştirilen tüm kamu yatırım ve faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, koordine etmek,  İdarenin strateji ve politikalarına yön verecek çalışmaları yapmak.

 

GÖREV VE YETKİLER

  • Ulusal Kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde İdarenin orta ve uzun vadeli  strateji ve politikalarını belirlemek,  amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmalarını yapmak,

  • İdare tarafından yürütülenler dahil, Bölgede gerçekleştirilen tüm kamu yatırım ve faaliyetlerini  izlemek ve değerlendirmek.

  • İdarenin  yıllık yatırım programlarıyla ilgili faaliyetleri yürütmek,

  • “GAP İdaresi Faaliyet Raporu” ve “Son Durum Raporu”nun yıllık raporlarının hazırlamak  ve gerektiğinde güncellemek ve İdarenin tarihçesini hazırlamak,

  • Yatırım Programları ile ilgili  gerekli çalışmalarda bulunmak,

  • Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun tekliflerine ilişkin görev ile bu kapsamdaki diğer görevlerin yerine getirmek.© 2011 T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı.
Metunet.