Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

GAP
GAP Bölgesi Harran Kümbet Ev ve Barak Kültürünün Korunması Projesi

GAP BÖLGESİ HARRAN KÜMBET EV VE BARAK KÜLTÜRÜNÜN KORUNMASI PROJESİ

2011 yılında onaylanmış olan GAP Bölgesi Turizm Master Planı Plan Kararları doğrultusunda, Bölge’nin bütüncül bir yaklaşımla koruma-kullanma dengesi gözetilerek turizm odaklı değerlendirmek, istihdam ve turizm gelirlerinin artışını sağlamak, turizm hareketlerinin daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir biçimde devamlılığını sağlamak üzere tanıtım ve markalaşma çalışmalarını desteklemek amacı ile 2017 yılından itibaren “GAP Bölgesi Harran Kümbet Ev ve Barak Kültürünün Korunması Projesi” başlatılmıştır.

Projenin amacı, oluşturulan destinasyon markasının (Mezopotamya–Destansı Topraklar), kültürel turizminin desteklenerek daha fazla ziyaretçi ve turist çekmesini ve de bölge kültürünün korunmasını, sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

Bu amaçla 2017 yılında Oğuzeli Belediyesi ile birlikte Dokuzyol-Ezogelin Köyü’nde “Barak Kültürünün Yaşatılması Projesine” başlanmıştır. Proje kapsamında Ezogelin Köyü’ndeki Kerpiç Barak Evlerin tekrar yapımı ve yaşatılması sağlanmaya çalışılacaktır.