Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

GAP-ÇATOM Burs Projesi

GAP-ÇATOM BURS PROJESİ

Proje, 2002 yılından bu yana GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanmaktadır.

Amaç:

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan yoksul ve başarılı kız öğrencilerin burs desteği almasına aracılık ederek,

 • Eğitimde cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına,
 • Kızları eğitim sürecine dahil edilmesine ve bu süreç içinde mümkün olduğunca uzun süre kalabilmelerine,
 • Okur-yazar kadın oranının yükseltilmesine,
 • Kadınların yaşam düzeyinin iyileşmesine katkıda bulunmaktır.

Hedef Grup:

Sosyal ve ekonomik engeller nedeniyle, okulu bırakma riski olan başarılı ve yoksul Güneydoğulu kız öğrenciler.

Uygulama Alanı:

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 9 il (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak) ve bu illere bağlı ilçelerde faaliyet gösteren Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM)’nin bulunduğu yerleşim alanları.

İşleyiş:

ÇATOM sorumluları, faaliyet gösterdikleri mahallelerdeki okullarla işbirliği içinde ve hane ziyaretleri yoluyla burs ihtiyacı olan kız öğrencileri tespit etmektedirler. Tespit edilen öğrenciler için, GAP-ÇATOM Burs Bilgi Formu doldurup, formu GAP İdaresi Başkanlığı’na göndermektedirler.

Başkanlık, ÇATOM’lardan gelen aday bursiyerlere ait bilgilerden yola çıkarak sponsor aramaktadır. Sponsor arayışı, burs projesinin gazetelerde haberinin çıkması; projenin, GAP’ın ve eğitimle ilgili kuruluşların web sayfalarında yayımlanması ve e-posta ile duyurulması yoluyla yapılmaktadır.

Sponsor olmak isteyen kişiler, Başkanlık ile iletişime geçmektedir. Başkanlık, öğrenci eşleştirmesi yaparak burs ödeme sürecini başlatmakta olup; sponsor, ilgili ÇATOM, öğrenci ve ailesinin iletişimini sağlamaktadır.

Sponsorlar, Eylül – Haziran (10 ay) ayları arasındaki dönemde, her ayın ilk haftası, her yıl belirlenen aylık burs bedelini öğrenci annesi adına açılan hesaba yatırmaktadır. İstedikleri takdirde yaz tatillerinde de burs ödemesi yapmaktadırlar. Veya GAP BKİ Bölge Müdürlüğü hesabına yıllık burs miktarını yatırmakta, bu miktar GAP hesabından tespiti yapılmış öğrencinin annesi adına açılan hesaba her ay aktarılmakta olup, banka dekontu burs verene iletilmektedir.

İzleme ve Değerlendirme:

GAP İdaresi Başkanlığı; ÇATOM, okul ve aile ile işbirliği içinde öğrencinin takibini yapmakta ve sponsora, burslu öğrencisi hakkında bilgi vermektedir.

Proje, Başkanlık tarafından hazırlanan 3’er aylık izleme raporları ve yılsonu değerlendirme raporu yoluyla izlenmektedir. Ayrıca, ÇATOM’lar, birim ÇATOM bazında aylık izleme yapmaktadır.

Bütçe:

GAP’ın proje için tahsis ettiği herhangi bir bütçe yoktur. Proje, sponsor desteğiyle uygulanmaktadır.

Sponsorlar:

 • Şahıslar
 • Şirketler
 • Holdingler

2014 - 2015 Eğitim Yılı Aylık Burs Miktarları:

 • İlköğretim Öğrencileri : 120 TL
 • Lise Öğrencileri          : 130 TL
 • Üniversite Öğrencileri : 250 TL

Son Durum:

2002 yılından bu yana uygulanmakta olan proje kapsamında burs desteği alan öğrenci sayısı 1.550’ye, proje aracılığıyla öğrencilere sağlanan kaynak miktarı 12 milyon TL’ye ulaşmıştır.

İletişim:

 • Adalet Budak Akbaş
 • GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı - İnsani Sosyal Projeler Genel Koordinatörlüğü
 • Adres   : Akbayır Mahallesi 104. Cadde No:1155/2 Karaköprü-Şanlıurfa
 • Telefon : +90 (414) 347 08 20 - Dahili:1405
 • Faks    :  +90 (414)347 08 35
 • Cep      : +90 (533) 654 35 23
 • E-mail   : adalet@gap.gov.tr budakadalet@gmail.com