T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Sulama

Batman ilinde;

 • Batman sağ ve sol sahil sulamalarında ana kanal inşaatları (toplam 292 km) tamamlanacaktır.
 • Batman sağ sahil (18.193 hektar) ve sol sahil (17.903 hektar) sulamaları tamamlanacaktır.
 • Devam eden ve program döneminde başlanacak inşaatlarda kamulaştırma iş programına uygun şekilde gerçekleştirilecektir.

Kilis ilinde;

 • Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlanacaktır. 1 Proje 1.400 ha.

Mardin ilinde;

 • 94.929 hektara hizmet edecek, 136 km uzunluğundaki Mardin-Ceylanpınar ana kanal inşaatı tamamlanacaktır.
 • Mardin-Ceylanpınar (67.106 hektar) ve Mardin Depolaması cazibe (27.883 hektar) ve Mardin Ceylanpınar YAS (111.939) sulama şebekelerine başlanacak ve dönem sonuna kadar inşaatın büyük kısmı tamamlanacaktır.
 • Devam eden ve program döneminde başlanacak inşaatlarda kamulaştırma iş programına uygun şekilde gerçekleştirilecektir.
 • Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlanacaktır. 3 Proje 117.581 ha

 

Adıyaman ilinde;

 • Çamgazi sulamasında kalan 3.811 hektar ve Samsat pompaj sulaması I. kısımda kalan 2.246 hektar sahada inşaatlar tamamlanacaktır.
 • Adıyaman ilinde Koçali Barajı (21.605 hektar) sulamaları tamamlanacaktır.
 • 71.598 hektara hizmet edecek Çetintepe Ana Depolaması ve ara depolamaları ile ana kanal (636 km) inşaatlarına program döneminde başlanacak ve inşaatın büyük kısmı tamamlanacaktır.
 • Devam eden ve program döneminde başlanacak inşaatlarda kamulaştırma iş programına uygun şekilde gerçekleştirilecektir.
 • Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlanacaktır. 2 Proje 29.613 ha

Diyarbakır ilinde;

 • Kralkızı-Dicle cazibe ve pompaj I. Kısım sulamalarında ana kanal (toplam 60 km) ve şebeke ( 17.729 hektar) inşaatları tamamlanacaktır.
 • 97.893 hektara hizmet edecek, 202 km uzunluğundaki Kralkızı-Dicle I. ve II. Merhale Projeleri Ana Kanal inşaatı tamamlanacaktır.
 • Kralkızı-Dicle I. ve II. merhale projeleri sulama şebekelerine (97.893 hektar) başlanacak ve dönem sonuna kadar inşaatların büyük kısmı tamamlanacaktır.
 • 193.249 hektara hizmet edecek Silvan Barajı ve ara depolamaları ile ana kanal (636 km) inşaatlarına program döneminde başlanacak ve inşaatın büyük kısmı tamamlanacaktır.
 • Devam eden ve program döneminde başlanacak inşaatlarda kamulaştırma iş programına uygun şekilde gerçekleştirilecektir.
 • Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlanacaktır. 10 Proje 371.351 ha

 

Gaziantep ilinde;

 • Kayacık Ovası (34 km) ve Belkıs-Nizip (43 km) sulamaları ana kanal inşaatları tamamlanacaktır.
 • Kayacık Ovası (18.800 hektar) ve Belkıs-Nizip (11.925 hektar) sulamaları tamamlanacaktır.
 • Devam eden ve program döneminde başlanacak inşaatlarda kamulaştırma iş programına uygun şekilde gerçekleştirilecektir.
 • Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlanacaktır. 4 Proje 107.329 ha

Şanlıurfa ilinde;

 • Yukarı Harran ana kanalı 86 ncı km'ye kadar tamamlanacak; Yukarı Harran Ovası sulaması (2.888 hektar) ve Harran Ovası sulaması 6. kısım (7.974 hektar) inşaatları tamamlanacaktır.
 • 57.927 hektara hizmet edecek, Suruç I. merhale projesinde 160 km uzunluğundaki ana kanal inşaatı tamamlanacaktır.
 • Suruç I. merhale projesi sulama şebekesine (57.927 hektar) başlanacak ve dönem sonuna kadar inşaatın büyük kısmı tamamlanacaktır.
 • Devam eden ve program döneminde başlanacak inşaatlarda kamulaştırma iş programına uygun şekilde gerçekleştirilecektir.
 • Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlanacaktır. 9 Proje 554.665 ha

 


III. ALTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ
Eylem No Eylem Adı Yer Sorumlu Kuruluş İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar Başlama-Bitiş Tarihi
AG.1.1 İnşaatı devam eden projelerin öncelikle ana kanal inşaatları tamamlanacaktır. Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep DSİ   1986-2009
AG.1.2 Öncelikli (su kaynağı hazır) projelerde ana kanal inşaatlarına başlanacak ve dönem sonuna kadar büyük kısmı tamamlanacaktır. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin DSİ   2008-2012
AG.1.3 Öncelikli (su kaynağı hazır) projelerin sulama şebeke inşaatları tamamlanacaktır. Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Mardin DSİ   2008-2012
AG.1.4 Depolaması hazır olmayan baraj ve ana kanal inşaatlarına başlanacaktır. Adıyaman, Diyarbakır DSİ   2008-2012
AG.1.5 Devam eden ve program döneminde başlanacak inşaatlarda kamulaştırma gerçekleştirilecektir. Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Mardin DSİ   2008-2012
AG.1.6 Tarla içi drenaj çalışmaları tamamlanacaktır. GAP İlleri DSİ   2008-2012
AG.1.7 Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlanacaktır. Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Mardin, Kilis TRGM Maliye Bakanlığı, Tapu Kadastro GM, DSİ, İl Özel İdaresi 2008-2012


© 2011 T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı.
Metunet.