T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Teşvik Politikaları

Bölgesel kalkınmışlık farklarını azaltmak amacıyla, bölge illerini kademelendiren bölgesel ve sektörel nitelikli bir teşvik programı hazırlanacaktır. Bölge illerinde gelişme potansiyeli bulunan sektörlerde özel yatırımları bölgeye çekmek ve istihdamı artırmak için, yatırım ve istihdam maliyetlerini azaltmaya yönelik destekler uygulanacaktır. Verilen devlet yardımlarının amacına uygun kullandırılmasını sağlayacak etkin bir sistem oluşturulacaktır.

Bölgeden ihracatın artırılması amacıyla yurtdışından bölgeye sektörel bazda alım heyetleri getirilerek bölge üretiminin dışa tanıtımına katkı sağlanacaktır.

"İhracatta Pazar Araştırması Desteği" ve "Eğitim Yardımı" bölgede etkin olarak uygulanacaktır.

I. EKONOMİK KALKINMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Eylem No Eylem Adı Yer Sorumlu Kuruluş İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar Başlama-Bitiş Tarihi
ED.2.1 Özel sektör yatırımlarını bölgeye çekmek amacıyla, ülke geneli için geliştirilen teşvik sistemi GAP illerinin bölgesel ve sektörel özelliklerini de dikkate alarak kademeli şekilde düzenlenecektir. GAP İlleri Hazine Müsteşarlığı Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, DPT, DTM, GAP BKİ, Bölgenin Kalkınma Ajansları, İlgili Özel Sektör ve STK'lar 2008-2012
ED.2.2 Bölgenin ihracatının artırılması için özel nitelikli programlar uygulanacaktır. GAP İlleri DTM GAP BKİ, Ticaret ve Sanayi Odaları, İhracatçı Birlikleri 2008-2012
ED.2.2 Bölgenin ihracatının artırılması için özel nitelikli programlar uygulanacaktır. GAP İlleri İGEME Ticaret ve Sanayi Odaları, ABİGEM 2008-2012


© 2011 T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı.
Metunet.