Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
GAP
Harran Üniversitesi İdari Binası Kaba İnşaatı

Keşif Bedeli        : 5.542.852.700 TL (1992 B.F.)

İhale Bedeli        : 25.05.1992

Kabul Tarihi        : 08.02.1995

T.C. Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Harran Üniversitesi’nin resmen kurulması öncesi ile kuruluş döneminde bir dizi konularda destek sağlamıştır. Bunlar tarımsal araştırma projeleri, idare binası projesi ve kaba inşaatı, üniversitenin gelişme planlaması, kampüs alanının yer seçimi, halihazır haritasının yapımı ve vaziyet planının yarışma yoluyla yaptırılmasıdır. Destek sağlanan bu hususlar tamamlanmış ve üniversite ile diğer ilgili makamlara teslim edilmiştir. Bu konularla ilgili özet bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

1. 1992 yılı içerisinde kurulmuş olan üniversitenin modern bir kampüs alanına kavuşması için Şanlıurfa-Mardin karayolunun 18. km’sinde seçilen 2700 ha.lık alan üniversite kampüsü için tahsis edilmiştir. GAP Bölge Kalkınma İdaresi, gerekli imar düzenlemelerini gerçekleştirmiştir.

2. Üniversite kampüs alanı için seçilen yerin haritası projeksiyon düzlemi ülke jeodezi ağına bağlı olarak 660 ha.lık bir alanda GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından yaptırılarak, 31.01.1994 tarihinde ilgili yerlere ve Üniversite Rektörlüğü’ne teslim edilmiştir.

3. GAP İdaresi tarafından ihalesi yapılarak; temeli, dönemin Başbakanı Süleyman DEMİREL tarafından 27.05.1992 tarihinde atılan üniversite yerleşke alanı içerisinde yapılan Harran Üniversitesi İdare Binası kaba inşaatı tamamen bitirilerek kabulü yapılmıştır.