Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Hasankeyf

HASANKEYF TARİHİ VE ARKEOLOJİK SİT ALANI ARAŞTIRMA, KAZI VE KURTARMA PROJESİ

Projenin Amacı: GAP kapsamında yapılması öngörülen Ilısu Baraj Göl Aynası altında bir kısmı kalacak olan Hasankeyf tarihi ve arkeolojik sit alanının araştırılması, kurtarılması ve gelecek nesillere aktarılmasıdır.

Projenin Kapsamı: Hasankeyf sit alanındaki toprak üstünde görülebilen mimari veya küçük buluntu türündeki bütün kültür varlıklarının tespiti, rolöve, topografik, jeolojik ve jeoteknik çalışma, haritalama projelerinin gerçekleştirilmesi, yer altında kalan ve farklı devirlere ait kültür tabakalarındaki kültür varlıklarının arkeolojik kazılarla yer üstüne çıkarılması, korumaya yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi, taşınabilir olan kültür varlıklarının taşınması, belgelenmesi ve yayınlanmasıdır.

Mevcut Durum: GAP İdaresi Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 1991 yılında imzalanan protokol çerçevesinde Hasankeyf kazı ve kurtarma çalışmalarına ödenek yardımında bulunmaktadır. Hasankeyf çalışmalarına Bakanlar Kurulu Kararlı kazı izni verilmesiyle birlikte 5.7.2004 tarihinde ilgili taraflar arasında yeni bir protokol imzalanmış; Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam başkanlığında kazı ve kurtarma çalışmalarına başlanmış olup,  halen devam edilmektedir. 

GAP İdaresi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bilgi, denetleme ve onayı doğrultusunda, kazı başkanı tarafından sunulan “kazı programı” çerçevesinde, Hasankeyf’te yürütülen kazı ve kurtarma çalışmalarına 1991 yılından beri ödenek yardımında bulunmakta, izlemekte ve ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamaktadır.

Hasankeyf Arkeolojik Kazı ve Belgeleme Çalışmaları 2014 yılında; 10.4.2014 tarihinde başlamıştır. Bu kapsamda:

  • Önceki kazı alanları temizlenmiştir.
  • Çevre Düzenlemesi ve Basit Onarım Çalışmaları: Kazı Evi’nin bakım ve onarımı yapılmıştır. Önceki yıllarda kazısı yapılan Hacı Ali Mescidi, İmam Abdullah Zaviyesi ve Artuklu Köşkü, Haydar Baba Zaviyesi, Zeynel Bey Külliyesi, Yamaç Külliyesi, Merkez Kazı Alanı ve Yamaç I-II yapı gruplarında temizlik çalışmaları yapılmıştır.
  • Kazı Çalışmaları: Salahiye Bahçeleri olarak bilinen alanda 5.5.2014 tarihinde kazı çalışmalarına başlanmıştır. 5.8.2014 tarihinde başlayan II. Dönem kazı çalışmaları, Salahiye Bahçeleri’nde yer alan, Salahiye 5 yapıları olarak adlandırılan alanda ve Prof. Dr. Yutaka Miyake’nin bilimsel danışmanlığında Japonya Tsukuba Üniversitesi’nce oluşturulan bir ekip tarafından Hasankeyf Höyük’te gerçekleştirilmiştir.
  • Laboratuvar Çalışmaları: Batman Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü’nden mezun 3 restorasyon ve konservasyon uzmanı ile bir uzman arkeolog tarafından 6.8.2014 tarihinde çalışmalara başlanmıştır. Kazı evi deposundaki eserlerin tasnifi, seramik, cam ve metal eserlerin konservasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
  • Belgeleme Çalışmaları: 2014 yılı Hasankeyf Kazı Programı çerçevesinde, rölöve, restitüsyon ve restorasyon proje ve uygulama çalışmaları, Kazı Başkanlığı adına, kazı ekibi ile birlikte özel bir firmaya yaptırılmaktadır. Bu kapsamda “Batman-Hasankeyf, Salahiye Yapıları/03-04 2014 Yılı Kazı Öncesi Belgeleme Çalışması”, “Batman-Hasankeyf, Salahiye Yapıları/03-04 2014 Yılı Kazı Sonrası Belgeleme Çalışması”, “Batman-Hasankeyf, Salahiye Yapıları/05 2014 Yılı Kazı Öncesi Belgeleme Çalışması” ve Hasankeyf Ören Yeri Arkeolojik Kazı Alanları sınırları içinde kalan altı adet yapı kompleksinin 3 boyutlu lazer tarama sistemi ile nokta bulutu şeklinde ölçümleri alınarak animasyon ve sayısal ortamda belgelenmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.