Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

KURUMSAL
KPSS 2018/2 DÖNEMİ YERLEŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

ÖSYM Başkanlığınca, KPSS sonuçlarına göre 2018/2 yerleştirme döneminde, Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatına yerleştirilen adayların, atama başvuru, taahhüt ve bilgi formu ve güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formu eksiksiz doldurarak, atanmalarına esas belgeleriyle birlikte, 18/01/2019 tarihi mesai saati bitimine (18:00’ a) kadar aşağıda belirtilen adrese şahsen, posta veya kargo yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlgililere ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

 

Atamaya esas belgeler:

1-Atama başvuru, taahhüt ve bilgi formu

2-Nüfus cüzdanı fotokopisi

3-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formu (Formların bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanması gerekmektedir.)

4-ÖSYM sonuç belgesi (bilgisayar çıktısı)

5-KPDS/YDS Sonuç Belgesi (bilgisayar çıktısı)

6-Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti

7-6 adet vesikalık fotoğraf  (son altı ay içinde çekilmiş)

8-Kamu veya özel sektörde görev yapmış ise buna dair belge

9-Askerlikle ilişiği bulunmadığına dair belge (erkek adaylardan)

10-Tüm adaylar için varsa;

· Ortaöğretim Hazırlık Sınıfı Belgesi

· Yüksek Lisans veya Doktora Diploması

· Sertifika v.b.

 

Atamaya ilişkin formlar için tıklayınız.

 

ADRES :

Doğukent Mah. 104. Cad. 1155.Sok No:2

Karaköprü/ Şanlıurfa      

Tel : (0 414) 317 20 00

 

Not: Posta ve kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.Duyuru Tarihi : 4 Ocak 2019 - Okunma Sayısı : 257