Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
Mustafa Kemal ATATÜRK
KURUMSAL
Kurumsal Kapasite

GAP İDARESİ’NDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

GAP İdaresi’nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla mevcut insan kaynağının niteliklerine ve kurumsal ihtiyaçlara göre eğitimler düzenlenmektedir.

Sıra Başlık Tarih
1 Aday Temel Eğitim Kursu  2012-2013-2014
2 Kamu İhale Kanunu   2012-2013-2014
3 EKAP, 5018 ve Mali Sorumluluk Kanunu  2012-2013-2014
4 Kamuda İşlevsel Denetim Semineri  Şub.12
5 İzleme ve Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar  Mar.12
6 6111 Sayılı Torba Yasa ile diğer 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki Değişiklikler ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı   Nisan – Mayıs 2012
7 Sosyal Medya Eğitim Semineri  Eylül 2012
8 Protokol Yönetim Semineri  Eylül 2012
9 Kamu İnsan Kaynakları Performans Yönetimi Eğitimi  Kasım 2012
10 Etkili Toplantı ve Sunum Teknikleri Semineri  Aralık 2012
11 Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi  Aralık 2012
12 Harcama Yönetim Sistemi (HYS) Geliştirme Eğitimi)  Şubat 2013
13 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu  Nisan 2013- Ocak 2014
14 Disiplin Soruşturmaları Mevzuat Eğitimi  Aralık 2013
15 KBS Ürün Devri Eğitimi (Say2000i) Maaş Programı Network Aralık 2013
16 Moderatörlük Eğitimi  Şubat 2014
17 Temel Düzey Fotoğraf Eğitim Semineri  Mayıs 2014
18 Proje Raporlama Teknikleri  Ekim 2014
19 Uygulamalı E-imza Semineri  Ekim 2014
20 Taşınır Mal Yönetmeliği İle Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) ve Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) Uygulayıcı Eğitim Semineri  Haziran 2014
21 İmla Kuralları ve Dilbilgisi  Ekim 2014
22 Görsel Tasarım Üretim Eğitimi  Kasım 2014
23 Hitap, SGK ve Personel Mevzuatı, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararları  Aralık 2014
24 G20 ve Kamu Yönetiminde Kalite Sempozyumuna Katılım  Şubat 2015
25 Proje Yönetim Döngüsü ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Eğitimi  Mart 2015
26 Kamu İç Denetçileri Eğitim Programı  Nisan 2015
27 9. Afet ve Acil Durum Eğitim Semineri  Mayıs 2015
28 KEP, E-Tebligat, E-İmza Uygulamalı Elektronik Belge Yönetim Sistemi  Mayıs 2015
29 Resmi Yazışma Kuralları Eğitim Semineri  Mayıs 2015
30 KBS Geliştirme Eğitimi  Eylül 2015
31 Kamu İhale Mevzuat Eğitimi  Ekim 2015
32 Mali Hizmetler Uzman Yardımcıları Hizmet İçi Eğitimi (Mevzuat Eğitimi)  Kasım 2015
33 Etkili İletişim ve Kişisel Yaşam Becerileri Edinme Eğitimi  Kasım 2015
34 Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) Eğitimi  Kasım 2015
35 Muhasebe ve Mali İstatistik Uygulamalarının Geliştirilmesi Eğitimi  Nisan 2016
36 Mülteci Hakları, Geçici Koruma Yönetmeliği, Üçüncü Ülkelere Göç Bilgilendirme Eğitimi  Mart 2016
37 Taşınır Eğitimi  Nisan 2016
38 Ricco Tekniği ile İngilizce Öğreniyoruz Yabancı Dil Eğitimi  Mayıs 2016
39 Kamu İç Denetçi Eğitim Programı  Mayıs 2016
40 KBS Kullanıcı Raporları Uygulaması Eğitimi  Aralık 2016
41 Yerel Yönetim Personeli Kapasite Artırımı Projesi Kişisel Gelişim Eğitici Eğitimi  Aralık 2016
42 İletişim, Beden Dili ve Çatışma Yönetimi Eğitimi  Kasım 2016
43 Takım Yönetimi, Takım Çalışması ve Liderlik Eğitimi  Aralık 2016
44 Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi  Aralık 2016
45 Protokol Kuralları ve Sosyal Davranış Kuralları Eğitimi  Mart 2017
46 Kamu İhale Kanunu ve EKAP Uygulamaları Eğitimi  Mayıs 2017
47 Mevzuat Eğitimi (5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği ve Değişiklikler, 6091 Sayılı Bütçe Kanunu, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Yönergesi ve İç Kontrol Eylem Planı, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu, Hitap)  Mayıs 2017
48 Birim ve Kurum Arşivleri, Ayıklama ve İmha Çalışmaları, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (E-Transfer) ve Standart Dosya Planı Eğitim Programı  Mayıs 2017
49 Kişisel Gelişim Eğitim Semineri  Ekim 2017
50 Sertifikalı Bilgi Sistemleri Denetçisi (CISA) Eğitimi  Haziran 2017
51 Ön Mali Kontrol Eğitimi  Ekim 2017
52 Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi Eğitimi  Ekim 2017
53 Mevzuat Eğitimi    Aralık 2017
54 DDOS Saldırıları ve Savunma Eğitimi Şubat 2018
55 Labris UITM 64 Firewall Cihaz Kullanım Eğitimi Şubat 2018
56 Ödev, Sorumluluklar ve Haklar Eğitimi Nisan 2018
57 Muhasebe Yetkilisi Sertifika Eğitimi Ağustos 2018
58 Mali Hizmetler Uzman Yardımcıları Yeterlilik Sınavına Hazırlık Eğitimi Ekim 2018
59 Yeni Dönemde Strateji ve Risk Yönetimi Eğitimi Ekim 2018
60 Beyan Usulü E-İhale Eğitimi, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi, Taşeron İşçilerin Kadroya Geçirilmesi ve 4/C'li Personele İlişkin Düzenleme, 696 Sayılı KHK' nın Kamu İhale Mevzuatı Açısından Durumu ve Kamu İhale Mevzuatında Haziran 2018 Değişiklikleri ve Elektronik Teklif Alma Konularına İlişkin Mevzuat Eğitimleri Aralık 2018
61 Personel Mevzuatında Yapılan Son Düzenlemeler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan İşçilerin İdari ve Mali Hakları ve Sorumlulukları Eğitimi Aralık 2018
62 Programlama ve İhale Belgesi Hazırlama Eğitimi Nisan 2019
63 2018 Yılı Değerlendirme ve 2019 Yılı Planlama Toplantısı ile Nefes Farkındalığıyla Odaklanma Eğitimi Nisan 2019
64 Temel Mali Tablolar, Nakit Akış Tablosunun Hazırlanması, Kamu İdare Hesapları ve Yönetim Bilgi Sistemleri Nisan 2019
65 4734 Sayılı Kamu İhale Mevzuatında Meydana Gelen Mevzuat Değişikliklerinin Takibinin Yapılabilmesi Amacıyla, Kamu İhale Mevzuatında Haziran 2018 Değişiklikleri ve Elektronik Teklif Alma Konularına İlişkin Mevzuat Eğitimi  Mayıs 2019
66 Etkili İletişim ve Beden Dili, Protokol Eğitimi Ocak 2020
67 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunundaki Değişiklikler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan İşçilerin İdari-Mali Hakları ve Sorumlulukları (696 Sayılı KHK ile İlgili Son Gelişmeler) Her Yönüyle Kamu Zararı (Tespiti-Takibi-Tahsili) ve Konuya İlişkin Danıştay, Yargıtay, Sayıştay Kararlarının Uygulamadaki Etkisinin Değerlendirilmesi Ocak 2020
68 Doğal Afet Farkındalık Eğitimi Şubat 2020
69 2019 Yılı Değerlendirme ve 2020 Yılı Planlama Toplantısı ve Kurumsal İletişim Eğitimi  Mart 2020
70 Betonarme ve Yığma Binalarda Deprem Kaynaklı Hasarlar-Hasar Tespiti, Hasar Tespitte Kullanılan Tablet ve Kamu Binaları Envanter Sistemi Eğitimleri  Temmuz 2020
71 Türkiye-AB Mali İş Birliği Süreci, Birlik Programları, AB Fonlu Proje Hazırlama ve Uygulama, Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri Aralık 2020
72 Motivasyon ve İletişim Becerileri Ocak 2021
73 Temel ve Etkili İletişim Eğitimi Ocak 2021
74 Kriz İletişim Yönetimi Eğitim Programı Nisan 2021
75 Yerel ve Kırsal Kalkınma Uzmanlık Eğitimi Sertifika Programı Ağustos 2021