Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

PROJE VE FAALİYETLER
Kurumsal Kapasite

GAP İDARESİ’NDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

GAP İdaresi’nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla mevcut insan kaynağının niteliklerine ve kurumsal ihtiyaçlara göre eğitimler düzenlenmektedir. Düzenlenen bu eğitim ve seminerlere son üç yılda 433 personel katılmıştır. 

Sıra Başlık Tarih
1 Aday Temel Eğitim Kursu  2012-2013-2014
2 Kamu İhale Kanunu   2012-2013-2014
3 EKAP, 5018 ve Mali Sorumluluk Kanunu  2012-2013-2014
4 Kamuda İşlevsel Denetim Semineri  Şubat 2012
5 İzleme ve Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar  Mart 2012
6 6111 Sayılı Torba Yasa ile diğer 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki Değişiklikler ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı   Nisan – Mayıs 2012
7 Sosyal Medya Eğitim Semineri  Eylül 2012
8 Protokol Yönetim Semineri  Eylül 2012
9 Kamu İnsan Kaynakları Performans Yönetimi Eğitimi  Kasım 2012
10 Etkili Toplantı ve Sunum Teknikleri Semineri  Aralık 2012
11 Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi  Aralık 2012
12 Harcama Yönetim Sistemi (HYS) Geliştirme Eğitimi)  Şubat 2013
13 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu  Nisan 2013- Ocak 2014
14 Disiplin Soruşturmaları Mevzuat Eğitimi  Aralık 2013
15 KBS Ürün Devri Eğitimi (say2000i) Maaş Programı Network Aralık 2013
16 Moderatörlük Eğitimi  Şubat 2014
17 Temel Düzey Fotoğraf Eğitim Semineri  Mayıs 2014
18 Proje Raporlama Teknikleri  Ekim 2014
19 Uygulamalı e-imza semineri  Ekim 2014