T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Eğitim Alanları

 

Eğitim faaliyetleri, bölgesel ve insani kapasite geliştirme ile deneyim değişimine yönelik olarak iki kategoride ele alınmaktadır.

Bölgesel kapasite geliştirme kapsamındaki eğitimler; Bölge ihtiyaçları, gelen talepler ve kurumsal işbirliği yapılan kurumların uzmanlık alanlarının değerlendirilmesiyle planlanmaktadır.

Deneyim değişimine yönelik eğitim ve çalışma ziyaretleri ise yine GAP İdaresi'ne gelen iç ve dış taleplerden yola çıkılarak düzenlenmektedir.

Kapasite Geliştirmeye Yönelik :

Eğitim alanları;

 • Kırsal Kalkınma
 • Bölgesel ve Kentsel Planlama
 • Yerel Yönetimler
 • Çevre
 • Turizm
 • Kendi İşini Kendin Kur / Girişimcilik
 • Kültürlerarası İletişim
 • Proje Hazırlama Yönetimi ve İzleme Değerlendirme
 • Liderlik
 • Çatışma Çözümü
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Su Kaynakları Yönetimi

Deneyim Değişimine Yönelik :

GAP'ın örnek projelerinin ele alındığı eğitim semineri ve çalışma programları olarak;

 • Katılımcı Sulama Yönetimi
 • Katılımcı Yeniden İskan
 • Kalkınma ve Kadın
 • Gençlik Programları
 • Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınma: GAP'ın Örnek Uygulamaları


© 2011 T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı.
Metunet.