Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

GAP
Tanıtım ve Markalaşma Yönetim Planlarının Uygulanması

TANITIM VE MARKALAŞMA YÖNETİM PLANLARININ UYGULANMASI

Proje ile öncelikle Bölge’de kültür ve turizm açısından önemli yerleşimlere yönelik “Yönetim Planları”nın hazırlanarak uygulanmasının sağlanması, belirlenen yerlerin turizm çekim merkezi haline getirilerek, bütüncül bir yaklaşımla bağlı bulunduğu ilin tanıtım ve markalaşmasının da sağlanması öngörülmüştür.

Bu doğrultuda, ayrı ayrı Harran ve Savur Alan Yönetim Planları hazırlanmış; planlar 2016 yılında onaylanarak uygulama çalışmaları başlatılmıştır.

Bu çalışmalar kapsamında Harran Kentsel Tasarım Projesi işi, 2016 yılında başlamış olup 2018 yılında bitirilecektir. Ayrıca 2018 yılında uygulanacak olan  Harran’da “Kümbet Evlerin İyileşirilmesi Projesi” ile Savur’da “Sokak Sağlıklaştırma Projesi” gibi fiziki projelerle, Alan Yönetim Planlarının hayata geçmesine destek olunacaktır.