Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tarımda Çalışanların Sağlığı Araştırması

TARIMDA ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI ARAŞTIRMASI PROJESİ VE EYLEM PLANI

GAP Tarımda Çalışanların Sağlığı Araştırması, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Harran Üniversitesi arasında 15.1.2013 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü ile yürütülmeye başlanmıştır.

Proje, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan illerde (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak) tarımsal üretimin niteliğini iyileştirmek ve elde edilecek kazancı artırmak amacıyla tarımda çalışanların sağlık düzeyini yükseltmeyi, tarım sağlığı ve güvenliği konusunda yapılacak araştırma ve buna dayalı eylem planı ile yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Araştırmadan beklenen çıktılar; tarımda çalışanların genel sağlık durumunun belirlenmesi, ihtiyaçlarının tanımlanması, tarım işverenlerinin tarım sağlığı ve güvenliğine yönelik bilgi, tutum ve davranışlarının saptanması, zirai ilaç satanların ilaçların insan sağlığına etkileri konusunda bilgi tutum ve davranışlarının belirlenmesi ve sonuçlara dayalı müdahale programlarının geliştirilmesi konularıdır.