Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

İL PROFİLİ VE VERİLER
İSTATİSTİKİ VERİLER

İSTATİSTİKİ VERİLER

Sıra İstatistiki Veriler
1. SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER  (GAP - TÜRKİYE)
2. NÜFUS
3. BEBEK ÖLÜM ORANLARI
4. DOĞUM HIZI
5. GÖÇ
6. İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM
7. TARIM
8.
9. SANAYİ ENVANTERİ
10. GAYRİSAFİ KATMA DEĞER
11. EĞİTİM SEKTÖRÜ
12. SAĞLIK SEKTÖRÜ
13. KÜLTÜR-TURİZM SEKTÖRÜ
14. ALTYAPI
15. ULAŞTIRMA(KARAYOLU)
16. ULAŞTIRMA(HAVAYOLU)