Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
Uluslararası İş Birliği Programı

ULUSLARARASI SU KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLER

GAP’ın, suya dayalı sürdürülebilir entegre ve bölgesel bir kalkınma projesi olarak, su kaynaklarının küresel boyutta öneminin kavrandığı 21. yüzyıl başlangıcında, uluslararası platformlarda çeşitli uluslararası su kuruluşları ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak ve bu kuruluşların karar mekanizmalarında yer alarak temsili büyük önem taşımaktadır.

Bu doğrultuda GAP İdaresi; Küresel Su Ortaklığı (GWP), Tokyo Kulübü, Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyonu, Uluslararası Hidrolik Enerji Birliği (IHA), Dünya Su Konseyi (WWC) gibi uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini geliştirmiştir. Uluslararası Su Kaynakları Birliği’nin “Genel Sekreterliği” ve “Finans ve Tüzük Yönetmeliği” Komite Başkanlığı; Dünya Su Konseyi “Guvernörler Heyeti” üyeliği ve “Sayman”lık görevleriyle su kuruluşlarının yönetim organlarında aktif olarak yer almıştır.

Uluslararası Su Kaynakları Birliği bir kez 2000 yılı için düzenlediği Milenyum Ödülünü; GAP’ın su yönetimi, çevrenin korunması ve kadının katılımı konularındaki başarılı çalışmalarından dolayı GAP İdaresi’ne vermiştir.

GAP İdaresi, dünyada üst karar alıcıları içerecek biçimde küresel, bölgesel ve yerel düzeylerde su konusunda bilinç ve duyarlılığı artırmak, etkin koruma, planlama ve yönetim geliştirmek ve çevresel sürdürülebilirlik çerçevesinde suyun tüm boyutlarıyla kullanımını sağlamak misyonuna sahip Dünya Su Konseyi’ne, 1997 yılında üye olmuştur. Bu kapsamda, Fransa’nın Marsilya kentinde her yıl düzenlenen Dünya Su Forumu Yöneticiler Toplantısı’na ve entegre su kaynakları yönetimine dayalı stratejik bir vizyon geliştirmek, uygulamaya yönelik etkin politikalar ve stratejileri teşvik etmek amacıyla her 3 yılda bir düzenlenen Dünya Su Forumu dizilerine katılım sağlanmaktadır.

ULUSLARARASI KURUM, KURULUŞ VE ÜNİVERSİTELERLE İŞ BİRLİĞİ

GAP İdaresi 2000’li yıllarda bir çok yabancı kurum, kuruluş, üniversite ve sivil toplum örgütleriyle entegre bölgesel kalkınma sürecinde bilgi ve deneyimlerin paylaşılması, karşılıklı uzman değişimi ve teknoloji transferi amacıyla işbirliği içinde olmuştur.

GAP İdaresi aşağıda yer alan kurum, kuruluş ve üniversitelerle birer mutabakat zaptı imzalamıştır:

 • Arizona State Üniversitesi (ASU),
 • San Diego Üniversitesi (SDSU),
 • Tennessee Vadisi Otoritesi (TVA),
 • Kent Eyalet Üniversitesi (KSU),
 • Portland Eyalet Üniversitesi (PSU),
 • Oklahoma Eyalet Üniversitesi (OSU),
 • Packard Humanities Institute (PHI),
 • HASNA Inc,
 • Merkezi Suriye'de bulunan Kurak Alanlarda Tarımsal Araştırmalar Merkezi (ICARDA),
 • Merkezi Sri-Lanka'da bulunan Uluslararası Su Yönetimi Enstitüsü (IWMI),
 • Mısır Güney Vadi Kalkınma İdaresi (TOSHKA),
 • Bari'de (İtalya) bulunan Akdeniz Tarımsal Araştırma Örgütü (CHIEAM-IAMB),
 • Suriye Sulama Bakanlığı Arazi Islah Müessesesi (GOLD),
 • İsrail Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Merkezi (MASHAV),
 • Çin Yun Nan Eyaleti Valiliği
 • Danimarka Teknoloji Enstitüsü (DTI),
 • Hollanda Wageningen Üniversitesi

 

EĞİTİM PROGRAMLARI

GAP İdaresi benzer nitelikte projelere sahip Mısır, Çin, Bosna, Makedonya ve Bangladeş gibi yabancı ülkelerden uluslararası ve ulusal düzeyde birçok katılımcı ile eğitim programları gerçekleştirmiştir. Buna ilaveten; Arizona State Üniversitesi, Kent Eyalet Üniversitesi, Portland Eyalet Üniversitesi, Kanada Uluslararası Kalkınma Araştırma Merkezi (IDRC), Birleşik Devletler Ordusu Mühendisler Birliği, Sulama ve Drenajda Uluslararası Teknoloji ve Araştırma Programı (IPTRD) ve Hollanda Wageningen Üniversitesi gibi yabancı ortaklar/paydaşlar ile çeşitli çalıştaylar (workshop), seminerler ve eğitim programları organize etmiştir.