Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
GAP
Acırlı (Midyat-Mardin) Sit Alanı Çevre Düzenleme Projesi

Başlama-Bitiş Tarihi                        :1997- 1998

Proje Yürütücüsü ve Ortakları   : GAP İdaresi ve Kültür Bakanlığı.

Finans Kaynağı                                 : 271.000.000 TL

 

Proje Yeri Seçim Nedeni

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki tarih, kültür, çevre değerlerinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması.

 

Projenin Amacı

Projenin amacı, eski dönemlerden beri çeşitli kültürlerce kutsal alan niteliği taşıyan Acırlı yerleşmesi, Elet mevkiindeki tarihi ve doğal varlıkların korunarak, turizm ve yöre insanının hizmetine sunulmasıdır. GAP İdaresi ve Kültür Bakanlığı’nın ortaklaşa yürütmüş olduğu çalışmanın projelendirme aşaması 1997 yılında başlamış olup, Nisan 1998’de tamamlanmıştır.

 

Projenin Kapsamı

Proje mahallinde kültürel özelliklerinin değerlendirileceği bir kullanım alanı oluşturulmasıdır.

 

Son Durum

Proje tamamlanmış olup Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır.