Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
Dış Kaynaklı Projeler

Devam Eden Projeler

Sıra Proje
1 Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Birleşmiş Milletler Ortak Programı
2 GAP Bölgesinde Kadının Güçlendirilmesi Yoluyla Suriyeli ve Ev Sahibi Topluluklar Arasında Sosyal Uyum Projesi
3 Suriyeli Çocukların ve Gençlerin Güçlendirilmesi Çalışma Planı

Tamamlanan Projeler

Sıra Proje
1 GAP Bölgesinde Sürdürülebilir Kalkınma Programı
2 GAP Bölgesinde Kentsel ve Kırsal Altyapının Geliştirilmesi Projesi
3 GAP Bölgesel Kalkınma Programı
4 GAP Bölgesinde Sele Maruz Kalan Bölgelerde Sel Riskinin Azaltılması Projesi
5 Türkiye’nin Az Gelişmiş Bölgelerindeki (Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz) Kadınların ve Kadın Sivil Toplum Kuruluşlarının Güçlendirilmesi Projesi
6 Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler: Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Kadınlar için Gerçekleştirilebilir Bir Model
7 GAP Bölgesinde Suriye Krizinin Etkilerinin Azaltılması Projesi
8 Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar için Geçim Kaynakları ve İnsana Yakışır İş Fırsatlarının Geliştirilmesi ve Türkiye’de Suriyeli Akınına Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün Yanıtı Projesi
9 Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Sosyal İstikrarın Güçlendirilmesi Projesi
10 Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yaşayan Suriyeli Kadınların Sosyal ve Ekonomik Yaşama Adaptasyon Projesi
11 GAP-FAO Kırsal Kalkınma Programı
12 Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Kadın ve Genç Kızların Sosyal ve Ekonomik İstikrarı ve Dayanıklılığının Güçlendirilmesi Projesi