Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
GAP
GAP Bölgesinde Sürdürülebilir Kalkınma Programı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve GAP İdaresi tarafından organize edilen "Sürdürülebilir Kalkınma ve GAP Semineri" Mart 1995'te düzenlenmiştir. Üniversitelerden, kamu kuruluşlarından, özel sektörden ve mahalli idarelerden birçok kesim bu seminere katılmıştır. Seminerde, GAP Bölgesinde sürdürülebilir insani kalkınma prensipleri tartışılmıştır.

GAP İdaresi ve UNDP işbirliğinde Mart 1997’de uygulamaya konulan GAP Bölgesinde Sürdürülebilir Kalkınma Programı’nın temelini "Sürdürülebilir Kalkınma ve GAP Semineri" oluşturmaktadır. Başlangıçta 28 alt-projeden oluşan ve toplam bütçesi 5,2 milyon dolar olan program, 2000 yılı içerisinde İsviçre Hükümeti’nden sağlanan finans desteği ile 33 alt-projeden oluşan daha geniş kapsamlı bir hal almıştır. Program aşağıda beş alt başlık altında verilen 33 alt projenin uygulanmasına destek sağlamış ve 2002 yılında sona ermiştir.

  • Sosyal sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi ve sosyal hizmetlerin geliştirilmesi
  • Tarımsal sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi ve kırsal üretkenliğin geliştirilmesi
  • Ekonomik geçerlilik için yerel girişimcilik ve sanayi kalkınmasının teşvik edilmesi
  • Sürdürülebilir insan yerleşimlerinin teşvik edilmesi
  • Doğal kaynakların optimal düzeyde sürdürülebilir kullanımının sağlanması