Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
PROJE VE FAALİYETLER
Çevre ve Altyapı Projeleri

Tamamlanan Projeler

Sıra Proje
1 Fiziksel Planlama Çalışmaları
2 GAP Bölgesi Hali Hazır Harita Yapımı
3 GAP İlleri Jeotermal Kaynakları Araştırma Projesi
4 Şanlıurfa Merkez Karaali ve Çevresi Jeotermal Sahası Rezerv ve Potansiyelinin Belirlenmesi Projesi
5 Kentiçi Ulaşım Projesi
6 GAP Bölgesi Ulaşım ve Altyapı Projesi (BUA)
7 Şanlıurfa Stol Tipi Havaalanı Terminal Binası İnşaatı
8 Şanlıurfa Stol Tipi Havaalanının Standartlara Uygun Hale Getirilmesi
9 Gaziantep Katı Atık Projesi
10 Harran Üniversitesi İdari Binası Kaba İnşaatı
11 Harran Üniversitesi Kampüsü Vaziyet Planı ve Ziraat Fakültesi Mimari Proje Yarışması
12 27 Yerleşim Yerinde Kanalizasyon Şebeke ve 20 Yerleşim Yerinde Arıtma Tesisi Projeleri
13 GAP Uluslararası Havaalanı Proje Yapımı
14 Köy İçme Sularının Yaygınlaştırılması Projesi
15 GAP Bölgesindeki Yerleşmelerde Ortaya Çıkacak Acil Altyapı Sorunlarının Çözülmesi Amacıyla Bölge Belediyelerine Yapılan Ayni Yardımlar
16 Akçakale Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı
17 Ceylanpınar Kanalizasyon ve Arıtma Tesisi Projesi
18 GAP Bölgesi Katı Atık Yönetimi Projesi
19 Kilis Katı Atık Düzenli Depolama Alanı Yapımı ve Mevcut Saha Rehabilitasyonu
20 Nizip Katı Atık Düzenli Depolama Alanı Yapımı
21 Kahta Kanalizasyon ve Arıtma Tesisi Projesi
22 Adıyaman Katı Atık Düzenli Depolama Alanı Yapımı ve Mevcut Saha Rehabilitasyonu
23 Mardin Katı Atık Düzenli Depolama Alanı Yapımı ve Mevcut Saha Rehabilitasyonu
24 Diyarbakır ve Yöresi Çevre Araştırma Projesi
25 GAP Sulama Sistemlerinin İşletme Bakımı ve Yönetimi (MOM) Kapsamında Pilot Sulama Alanında Ön Çevresel Etki Değerlendirmesi
26 Atatürk Baraj Gölü Alt Bölge Gelişme Planı
27 GAP Çevre Eğitimi Projesi
28 Adıyaman Eko Kent Planlama Yaklaşımı Projesi
29 GAP Bölgesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi
30 GAP Bölgesi Yaban Hayatı Projesi
31 GAP Bölgesinde Suyun Verimli Kullanımı Konusunda Kapasite Geliştirme Programı