Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
GAP
Kilis Katı Atık Düzenli Depolama Alanı Yapımı ve Mevcut Saha Rehabilitasyonu

Adı                                                 :              Kilis Düzenli Depolama Alanı Yapımı

Proje Numarası                             :              2008 K080040

Projeyi Yürüten Birim                    :              Çevre, Fiziksel Gelişme ve Yerel Yönetimler Genel Koordinatörlüğü (Altyapı Koordinatörlüğü)

Uygulayıcı Kuruluş                        :              GAP İdaresi

İşbirliği Yapılan Kurumlar              :             Kilis Belediyesi, Çevre ve Orman Bakanlığı

Başlama-Bitiş Tarihi                       :              2008-2010

Toplam Bütçe                                 :             3.597.000 TL

 

Projenin Amacı

Kilis’te katı atıkların bertarafı önemli ve her geçen gün büyüyen bir sorun haline gelmiştir. Kilis Belediyesi tarafından toplanan katı atıklar, halen vahşi depolama yöntemi ile yerleşimlere yakın zeytinlik bir arazide gelişigüzel olarak depolanmakta olup, bu yöntem çevre ve insan sağlığı açısından önemli riskler taşımaktadır.

 

Son Durum

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Kilis Belediyesi arasında yapılan protokol gereği yapım çalışmaları büyük ölçüde GAP İdaresi’nin aktardığı ödenek ile yürütülmektedir.

Proje uygulamasında Kilis Belediyesi depolama sahasının hafriyat ve nakliye işlerini kendi imkanlarıyla yapmış, diğer üst yapı işlerini ve mevcut sahanın rehabilitasyonunu ise GAP İdaresi’nin aktardığı proje ödeneğini kullanarak ihale yoluyla yaptırmıştır. Projeye Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından da finansman desteği sağlanmıştır.

Kilis Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi I. Etap Yapım İhalesi 19.06.2009 tarihinde Kilis Belediyesi tarafından yapılmış olup, inşaat çalışmaları 2010 yılında bitirilmiştir.