Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
Entegre Kırsal Kalkınma Projesi

Proje Adı: Entegre Kırsal Kalkınma Projesi

Projenin Yatırıma Alındığı Başlama-Bitiş Tarihi: 2009-2023

Gerekçe; Toplum tarafından kabul edilebilen ve sürdürülebilir insani gelişmeyi sağlayacak yüksek nitelikli hizmetlere ulaşabilmesi, dağınık yerleşimin yaygın olduğu GAP’ta finansman kaynaklarındaki kısıtlar nedeniyle gecikmektedir. Kaynakların optimum kullanılabilmesi için hizmetlerin birleştirilmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Yukarıdaki gerçeklerden hareketle GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, hedef kitlenin katılımcılığını aradığı ve paydaşlarla güç birliğini sağlayacak “Entegre Katılımcı Kırsal Kalkınma Projesi”ni (KKP) yürütecektir. Yerel ortaklarla birlikte GAP İllerinde İllerin de belirlenen pilot alanlarda katılımcı kırsal kalkınma (KKK) projeleri planlanıp, uygulamaya konulacaktır.

Amaç; Bölgede kırsal alanda yaşayan ve işlemeli tarıma uygun arazilerin az olduğu nüfusun sosyo-ekonomik yaşam koşullarının sürdürülebilir ve katılımcılık ilkesi doğrultusunda geliştirilmesi ve iyileştirilmesi projenin amacını oluşturmaktadır.

Kırsal alanda yaşayan ve işlemeli tarıma uygun arazilerin az olduğu nüfusun sosyo-ekonomik yaşam koşullarının:

-Sürdürülebilirlik                 -Katılımcılık     

-Değer zinciri analizi          -Kümelenme

Yaklaşımları göz önünde bulundurularak geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Hedef; GAP bölgesinde kırsal yoksulların gelirini, yaşam standardını artırmak ve geçimini iyileştirmektir. Bu hedefe;

  • Çağdaş yaşamın gereği olan yüksek kaliteli temel eğitim, mesleki eğitim, tarımsal yayım, sağlık vb. hizmetlerin ve hizmet alt yapılarının belirlenen pilot alanlarda yoğunlaştırılarak, hem dağınık kırsal yerleşim birimlerinde yaşayan toplulukların nitelikli hizmetlere ulaşılabilirliğini artırmak, hem de yatırımlarda her türlü kaynak tasarrufu sağlamak,
  • Kırsal sanayinin ve diğer gelir getirici aktivitelerin belirlenip geliştirmesi yoluyla kırsal toplulukların gelir düzeyini artırmak,
  • Dağınık yerleşim birimlerinde yaşayan kırsal topluluklar arasında işbirliğini ve entegrasyonu artırmak.

 

Yapılan Çalışmalar;  

  • Proje kapsamında öncelikle 9 ilde alt bölge belirleme çalışmaları tamamlanmış ve “Alt Bölge Belirleme Stratejik Plan” Raporu hazırlanmıştır.
  • 2011-2015 yıllarında, Belirlenen alt bölgelerin kalkınmasına yönelik 28 ilçede çok sektörlü proje uygulamalarını sağlamak için ilçelerde “Alt Bölge Kırsal Kalkınma Planları” hazırlanmış ve plan çerçevesinde 2015 yılı sonuna kadar 178 alt proje desteklenmiştir.
  • 2016 yılında 46 adet projenin işbirliği protokolleri ilgili kurumlarca imzalanarak uygulamaya geçti.
  • 2017 yılında 42 adet projenin işbirliği protokolleri ilgili kurumlarca imzalanarak uygulamaya geçti.
  • 2018 yılında 30 adet projenin iş birliği protokolleri ilgili kurumlarca imzalanarak uygulamaya geçti.
  • 2019 yılında 28 adet projenin iş birliği protokolleri ilgili kurumlarca imzalanarak uygulamaya geçti.
  • 2020 yılında 14 adet projenin iş birliği protokolleri ilgili kurumlarca imzalanarak uygulamaya geçti.

 

Tablo: Pilot İlçeler

İller

Pilot İlçeler(2011-2012)

Pilot İlçeler (2013-2014)

Adıyaman

Besni

Kâhta

Gölbaşı

 

Batman

Sason

Gercüş

Hasankeyf

 

Diyarbakır

Eğil

Çermik

Çınar

Dicle

Gaziantep

Yavuzeli

Nurdağı

Oğuzeli

 

Kilis

Musabeyli

Elbeyli

 

 

Mardin

Savur

Midyat

Derik

 

Siirt

Şirvan

Baykan

Kurtalan

 

Şanlıurfa

Siverek

Halfeti

Bozova

Viranşehir

Şırnak

Güçlükonak

İdil

Cizre