Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Entegre Kırsal Kalkınma Projesi

ENTEGRE KIRSAL KALKINMA PROJESİ

Gerekçe: Toplum tarafından kabul edilebilen ve sürdürülebilir insani gelişmeyi sağlayacak yüksek nitelikli hizmetlere ulaşabilmesi, dağınık yerleşimin yaygın olduğu GAP Bölgesi’nde finansman kaynaklarındaki kısıtlar nedeniyle gecikmektedir. Kaynakların optimum kullanılabilmesi için hizmetlerin birleştirilmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Yukarıdaki gerçeklerden hareketle GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, hedef kitlenin katılımcılığını aradığı ve paydaşlarla güç birliğini sağlayacak “Entegre Katılımcı Kırsal Kalkınma Projesi”ni (KKP) yürütecektir. Yerel ortaklarla birlikte GAP illerinde,illerin de belirlenen pilot alanlarında katılımcı kırsal kalkınma (KKK) projeleri planlanıp, uygulamaya konulacaktır.

Amaç: Bölge’de kırsal alanda yaşayan ve işlemeli tarıma uygun arazilerin az olduğu nüfusun sosyo-ekonomik yaşam koşullarının sürdürülebilir ve katılımcılık ilkesi doğrultusunda geliştirilmesi ve iyileştirilmesidir.

Hedef: GAP Bölgesi’nde kırsal yoksulların gelirini, yaşam standardını artırmak ve geçimini iyileştirmek hedefi doğrultusunda;

  • Çağdaş yaşamın gereği olan yüksek kaliteli temel eğitim, mesleki eğitim, tarımsal yayım, sağlık vb. hizmetlerin ve hizmet alt yapılarının belirlenen pilot alanlarda yoğunlaştırılarak, hem dağınık kırsal yerleşim birimlerinde yaşayan toplulukların nitelikli hizmetlere ulaşılabilirliğini artırmak, hem de yatırımlarda her türlü kaynak tasarrufu sağlamak,
  • Kırsal sanayinin ve diğer gelir getirici aktivitelerin belirlenip geliştirmesi yoluyla kırsal toplulukların gelir düzeyini artırmak,
  • Dağınık yerleşim birimlerinde yaşayan kırsal topluluklar arasında işbirliğini ve entegrasyonu artırmak.

Yapılan Çalışmalar:

Programın uygulamaya geçmesi için öncelikle ana faaliyetlerinden biri olan alt bölge belirleme çalışması yapılmıştır. Bu çalışma; GAP İdaresi uzmanları ve danışmanlar tarafından birincil ve ikincil veriler kullanılarak, 9 ilde toplantılar ve saha ziyaretleri yapılarak tamamlanmıştır. Çalışma sonucunda aşağıda yer alan alt bölgeler belirlenmiş,  “Alt Bölge Belirleme Stratejik Plan Raporu” hazırlanmıştır. 

İl Pilot İlçeler (2011) Yeni Pilot İlçeler (2014)
Adıyaman Besni Kahta Gölbaşı  
Batman Sason Gercüş Hasankeyf Dicle
Diyarbakır Eğil Çermik Çınar  
Gaziantep Yavuzeli Nurdağı Oğuzeli  
Kilis Musabeyli Elbeyli - -
Mardin Savur Midyat Derik  
Siirt Şirvan Baykan Kurtalan  
Şanlıurfa Siverek Halfeti Bozova Viranşehir
Şırnak Güçlükonak İdil Cizre  

Bu çalışma ile tüm GAP illerinde belirlenen alt bölgelerin kalkınmasına yönelik çok sektörlü proje uygulamaları yapılacaktır. Programının uygulamaya geçmesi için tüm illerin valilikleri ile protokol yapılmasına ve kaymakamlıklar ile birlikte çalışmanın yürütülmesine karar verilmiştir.  

Faaliyetler: Alt bölge kırsal kalkınma planları hazırlanan ve protokolleri yapılan 9 ilin pilot ilçelerinde proje uygulamalarına başlanılmıştır.

2014 yılında yukarıda yer alan 10 (Gölbaşı-Adıyaman,  Hasankeyf -Batman, Kurtalan-Siirt Cizre-Şırnak, Bozova, Viranşehir-Şanlıurfa, Oğuzeli-Gaziantep, Derik-Mardin ve Çınar, Dicle-Diyarbakır İlçeleri) yeni “pilot ilçe”nin proje kapsamına alınmasıyla toplam ilçe sayısı 28 olmuştur. Proje kapsamında ilgili valilikler ile GAP İdaresi arasında gerçekleştirilen protokoller kapsamında ödenekler aktarılmış olup izleme çalışmaları devam etmektedir.

2012-2013 yıllarında uygulanan altprojeler ilçeler bazında aşağıda verilmiştir:

ADIYAMAN 

Besni
1.  Köylerde Taziye Evi (Konuk Evi) Yapılması
2.  Besni Kurutmalık Üzümüne Organik Patentin Alınması Pilot Uygulama Projesi
3.  Besni Biberinde İyi Tarım Uygulamaları Patentinin Alınması Pilot Uygulama Projesi
4.  Demonstrasyon Amaçlı Modern Fıstık Bahçelerinin Tesis Edilmesi Projesi
5.  İyi Tarım Uygulamaları Kapsamında Alternatif Ürün Olarak Çilek Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi
6.  Kanalizasyon Sisteminin Kurulması
7.  Organik Kuru Üzüm Kurutma Alanının Yapılması Projesi
8.  Güneş Enerjisi İle Sulama Sistemlerinin Yaygınlaştırılması Projesi
9.  Güneş Enerjisi İle Göçebe Yayla Hayatı İyileşiyor Projesi
10.  Meyveciliği Geliştirme Projesi
11.  Araç Kiralama ve PUB Ofisi Oluşturma Projesi
12.  Köylerde Altyapı Geliştirme Projesi
13.  Köylerde Çok Amaçlı Salon Yapılması Projesi

Kâhta 
1.  İlköğretimlere Kalorifer Sistemlerin Kurulması Projesi
2.  Menzil Köyü Köy İyileştirme Projesi
3.  Süt Toplama Merkezi Projeleri
4.  Arıcılığı Geliştirme Projesi
5.  Güneş Enerjisi İle Sulama Sistemlerinin Yaygınlaştırılması Projesi
6.  10 Köyümüze Semt Sahası Yapılması Projesi
7.  PUB Ofisi ve Araç Kiralama-Yakıt Giderleri 
8.  Seracılığın Geliştirilmesi Projesi

GAZİANTEP

Nurdağı  
1.  Naimler Köyü Kanalizasyon
2.  Kuzoluk Köyü Kanalizasyon
3.  Bademli Zorkunlu Mesire Alanı
4.  Sakçagözü Şelalesi ve Çevre Düzenlemesi
5.  Küçük ve Büyükbaş Hayvancılığın Yoğun Olduğu Dağlık Köylerimize Süt Sağım Makinesi ve Süt Soğutma Tankı Alımı
6.  Meyveciliği Geliştirme Projesi
7.  Güneş Enerjisi İle Basınçlı Sulama Sistemlerinin Yaygınlaştırılması Projesi
8.  Çok Amaçlı Prefabrik Sosyal Tesis Yapılması Projesi.
9.  Çok Yıllık Yem Bitkilerinin Geliştirilmesi Projesi.
 10.  KırışkalKoop. Sulama Altyapısının Geliştirilmesi Projesi
 11.  Araç kiralama  
 12.  Bademli Köyü Zorkunlu Mesire 
 13.  Alanının Düzenlenmesi
 14.  Bademli Köyü Zorkunlu Mesire  Alanının Düzenlenmesi Ek Proje

Yavuzeli   
1.  Rum Kale Otoparkı ve Yüzer İskele
2.  Yavuzeli Konukevi
3.  Kooperatif Kurma Eğitimi
4.  K.Karakuyu Köyü Meyve Bahçesi
6.  Rumkale Karşı Kıyısının İskele ve Restoran  Düzenlenmesi Projesi (Devam)
7.  Güneş Enerjisi İle Sulama Sistemlerinin Yaygınlaştırılması Projesi
8.  Yüzer Duba Üzerine Yüzer Restoran  
9.  Foseptik Tankı Projesi
10.  Engelliler İçin Asansör  Yapılması Projesi
11.  20 Yataklı Konukevi Çevre  Düzenlemesi Projesi

KİLİS

Elbeyli  
1.  Elbeyli biber üretimi geliştirme programı,
2.  Elbeyli ilçesi sosyal ve kültürel aktivite projesi,
3.  tarımsal meteoroloji istasyonları ve erken   uyarı  sistemi projesi.
4.  elbeyli alt bölge kalkınma planı raporu  hazırlanması
5.  elbeyli biber üretimini geliştirme projesi
6.  sosyal ve kültürel aktivite projesi

Musabeyli   
1.  Organik zeytinyağı dolum ve ambalajlama tesisi projesi
2.  Siyah üzüm kurutma tesisi projesi
3.  Musabeyli Alt Bölge Kalkınma Planı Raporu Hazırlanması
4.  Çevre ve Altyapının İyileştirilmesi
5.  Sosyal ve Kültürel Aktivite Projesi

ŞANLIURFA

Halfeti  
1.    Turistik Altyapının Yenilenmesi Projesi, 
2.    Turizm Destinasyonu Halfeti 
3.    Kadın Kültür Merkezi 
4.    Turizm Alt Yapısının Geliştirilmesi Ve Yüzer İskele

Siverek 
1.  Siverek Alt Bölge Kalkınma Planı 2. Raporu Hazırlanması
3.  Taşlı Arazilerin Temizlenmesi  Projesi
4.  Takoran Vadisi Turizm Projesi
5.  Karacadağ Süt İşleme Tesisi Projesi


DİYARBAKIR

Çermik
1.  Çermik Gençliği Spor ve Sanatla Yaşam Buluyor
2.  Bahçe, Bintaş, Bulundu ve Keklik SST  Projeleri
3.  Çermik Alt Bölge Kalkınma Planı Raporu Hazırlanması
4.  Proje Destek Ofisi Oluşturma Projesi
5.  Girişimcilerin/ Yatırımcaların Karaali Termal Bölgesine Teknik Gezisi
6.  Çermik İlçesi Turizm Tanıtım Projesi
7.  Her Köye 1 Su Yalağı (Svat) Projesi
8.  Hayvan Sulama Göleti Onarımı
9.  Örtü Altı Seracılıkla Sebzeciliğin Geliştirilmesi
10.  Korudağ Köyü Sulama Suyu Tesis Projesi

Eğil 
1.  Organik Tarımın Geliştirilmesi Ve   Yaygınlaştırılması
2.  Turizmin Geliştirilmesi Ve Tanıtımı İncir yetiştiriciliğinin geliştirilmesi.
3.  Eğil Alt Bölge Kalkınma Planı  Raporu Hazırlanması
4.  Ziyaret Tepesinde Regreasyon Alanları Oluşturulması Projesi
5.  Badem Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması

BATMAN

Sason
1.  Meyveciliği Geliştirme Projesi
2.  Turizmi Geliştirme Projesi
3.  Mesleki Beceri Kazandırma Projeleri
4.  Sason Çayı Çevre Düzenlemesi Projesi
5.  Sason Alt Bölge Kalkınma Planı Raporu Hazırlanması
6.  Arıcılığı ve Bal Üretimini Geliştirme
7.  Meyve Kasası İmalathanesi Oluşturma Projesi
8.  Kilimli Köyü sulama Kanalı Projesi

Gercüş     
1.  Gercüş Kırkat Gölet Alanı
2.  Temel Sağlık Yaygın Eğitimi
3.  Gercüş İlçe Merkezinde bir Pazar Yeri Kurulması Projesi
4.  Gercüş Alt Bölge Kalkınma Planı 
5.  Raporu Hazırlanması
6.  Kapama Telli Terbiye Bağ Yetiştiriciliği Projesi
7.  Proje Uygulama Ofisinin Kurulması
8.  Meyveciliği Geliştirme Projesi

SİİRT

Şirvan
1.  Yüksek Terbiye Bağcılık Projesi
2.  Ceviz Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi
3.  Yarı Bodur Elma Projesi
4.  Kültürel Mirasın Korunması ve İnanç Turizminin Geliştirilmesi Projesi
5.  Köylerde Sosyal Merkezlerin Oluşturulması
6.  Mesire Alanı Oluşturulması
7.  Şirvan Alt Bölge Kalkınma Planı Raporu Hazırlanması

Baykan  
1.  Fıstık Aşılama ve Budama Eğitimi
2.  Baykan Gençlik Akademisi
3.  Arıcılığı Geliştirme Projesi
4.  Fıstık geliştirme Projesi
5.  Baykan Alt Bölge Kalkınma Planı  Raporu Hazırlanması
6.  Araç Kiralama ve PUB  Oluşturulması
7.  Zivzik Narı Yetiştiriciliğinin  Geliştirilmesi
8.  Fıstık Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi
9.  Sumak Yetiştiriciliğinin  Geliştirilmesi
10.  Arıcılığı Geliştirme Projesi
11.  Seracılığı Geliştirme Projesi

ŞIRNAK

İdil
1.  İdil Alt Bölge Kalkınma Planı Raporu Hazırlanması
2.  Dirsekli Göleti Çevresi Peyzaj Düzenlenmesi ve Rekreasyon Alanı Oluşturulması
3.  Antep fıstığı ve Zeytinciliği Geliştirme Projesi
4.  Köy Okullarında Bahçe düzenlenmesi Projesi
5.  Narcılığı geliştirme Projesi
6.  Fıstık bahçeleri geliştirme projesi
7.  Dirsekli göleti regreasyon alanı alt yapısının oluşturulması 
8.  Köy Okullarında çocuk oyun Parkları oluşturma Projesi 
9.  PUB Oluşturulması ve Araç Kiralaması

Güçlükonak 
1.  Güçlükonak Alt Bölge Kalkınma Planı Raporu Hazırlanması
2.  Fıstık Üretimini Geliştirme Projesi
3.  Çok Amaçlı Sosyal Merkez Oluşturulması Projesi
4.  Kapama zeytin ve badem bahçesi projesi
5.  Semt pazarı projesi

MARDİN

Midyat
1.  Midyat Alt Bölge Kalkınma Planı Raporu Hazırlanması
2.  Midyat Turizm Danışma Merkezi ve Turizm Altyapısının Oluşturulması
3.  Telkari Ustalarının Geliştirilmesi ve Tasarım Geliştirme ve Markalaşma
4.  Köylerde Kanalizasyon Altyapısının Oluşturulması
5.  Köylerde Oyun Parkı Alanlarının Oluşturulması
6.  Köylere Çok Amaçlı Salon Yapılması

Savur 
1.  Savur Alt Bölge Kalkınma Planı Raporu Hazırlanması
2.  Kültürel Mirasın Değerlendirilmesi ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi
3.  Kiraz Üretiminin Geliştirilmesi
4.  Arıcılığı Geliştirme Projesi
5.  Pazar Yeri Kurulması
6.  Park Alanlarının Yapılması
7.  Araç Kiralama
8.  Badem Bahçelerinin Tesisi
9.  Ceviz Bahçelerinin Tesisi ve    Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi
10.  Bağlarda Verimin Arttırılması ve Bağcılığın Geliştirilmesi
11.  Köylerde Çocuk Parkı ve Oyun Alanlarının İyileştirilmesi ve Gençlere Yönelik Spor Sahalarının Oluşturulması
12.  Bir Köyde Örnek Sosyal Yaşam Merkezinin Oluşturulması
13.  Yerel Nüfus ve Turistlere Yönelik Rekreasyon/piknik Alanlarının Düzenlenmesi