Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
GAP Bölgesi Hali Hazır Harita Yapımı

GAP BÖLGESİ HALİHAZIR HARİTA YAPIMI

Gerek GAP Master Planı’nda ortaya konulan kalkınma hedeflerinde belirtilen ve gerekse mevcut durum itibariyle kentleşmenin daha sağlıklı oluşması için planlama ve projelendirme ihtiyacı, giderilmesi gereken önemli bir darboğaz olarak ortaya çıkmaktadır. Projenin amacı, GAP Bölgesi içerisindeki il, ilçe ve belde belediyeleri gibi yerleşim yerleri için gerekli olan imar planı, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, elektrik hatları, tele iletişim, doğal gaz, bayındırlık projeleri, kamulaştırma, yol ve arazi düzenlemesi gibi her türlü altyapı projelerine altlık olması için, hâlihazır haritası olmayan veya haritası olup güncelliğini kaybetmiş olan yerleşim yerlerinin hâlihazır haritalarının (1/1000 ve 1/5000 ölçekli) yaptırılmasıdır.

Harita gereksinimi olan belediyelerin GAP İdaresi’ne başvuruları üzerine, talebi olumlu bulunan belediyelerin hâlihazır harita alımları GAP İdaresi’nce, ihale yoluyla yaptırılmaktadır. Harita yapım yöntemi de, genellikle haritası yaptırılacak alanın büyüklüğüne göre “yersel” ya da “fotogrametrik” olabilmektedir. Büyük alanlar için fotogrametrik yöntem, maliyet, zaman ve emek yönünden ekonomi sağlamaktadır.

Gelişen teknoloji ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlenen ve 23.06.2005 tarihinde Bakanlar Kurulu’nun 2005/9070 Sayılı Kararı yürürlüğe giren “Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği (BÖHHBÜY)”’ne uygun olarak yapılan harita çalışmaları, aynı zamanda, BÖHHBÜY’nin de gerektirdiği gibi, 2004 yılından itibaren ITRF 96 (1996 yılında güncellenmiş Uluslararası Yersel Referans Ağı) Koordinat Sistemi’ne göre yapılmaktadır.

Halen GAP Bölgesinde 192 yerin hâlihazır haritasını İdaremiz yaptırmıştır ve toplam yüzölçümü yaklaşık 328.000 hektardır. Bunun dışında 15 adet proje alanı ve aynı yerleşimler içinde İdaremiz tarafından yaptırılmış harita alanları bulunmaktadır.

Sözkonusu harita çalışmaları, İller Bankası Genel Müdürlüğü ile İdaremiz arasında yapılan 08.07.2010 Tarihli “Teknik İşbirliği Protokolü” kapsamında yürütülmektedir.

192 harita alanı ve

1-Diyarbakır Arıtma Tesisi,

2-Midyat Arıtma Tesisi,

3-Siverek (Şanlıurfa) Arıtma Tesisi,

4-Bismil Kıyı Kenar Çizgisi Haritası

5-Harran Üniversitesi kampüs alanı,

 6-Şanlıurfa Uluslararası Havalimanı sahası,

7-Şanlıurfa Uluslararası Havalimanı (İlave),

8-Acırlı (Midyat - Mardin) Elet Mevkii Türbe Yeri Düzenleme Projesi,

 9-Zeugma Antik Şehir Geçici Müze Yeri,

10-Siirt Organize Hayvancılık Bölgesi,

11-Halfeti Kıyı Kenar Çizgisi Haritası,

12- Mardin Organize Sanayi Bölgesi,

13- Nemrut Dağı Tümülüs Alanı ve Yakın Çevresi

14- Polateli Organize Sanayi Bölgesi

15- Birecik Baraj Gölü Aşağıçardak Rekreasyon Alanı olmak üzere toplam 328.047 hektar alanın halihazır harita alımı çalışması yapılmıştır.

Ayrıca başka kurum ve kuruluşlar tarafından yaptırılan;

 1. İkiköprü (Batman) yerleşim yeri,
 2. Diyarbakır (Merkez) Organize Sanayi Bölgesi, 
 3. Ziyaret (Siirt) yerleşim yeri,
 4. Siirt (Merkez) Afet Konutları yeri (ilave),
 5. Gölpınar (Şanlıurfa) piknik mesire yeri,
 6. Akçakale (Şanlıurfa) yerleşim yeri (ilave + revizyon),
 7. Bismil – Köseli Köyü (Diyarbakır) Fabrika Sahası Haritası,
 8. Batman (Merkez) Organize Sanayi Bölgesi,
 9. Siirt (Merkez) Organize Sanayi Bölgesi Sahası,
 10. Akçakale (Şanlıurfa) Yerleşim Yeri Haritası,
 11. Mardin (Merkez) Çimento Fabrika Sahası Haritası,
 12. Akabe (Şanlıurfa) S.S. EVREN Küçük Sanayi Sitesi Haritaları,
 13. Ceylanpınar (Şanlıurfa) Yerleşim Yeri Hâlihazır Haritasının

da kontrol işlemleri yapılarak GAP BKİ tarafından onaylanmıştır.

Mevcut Harita
Yaptırılan Harita

Güncelleme: 15 Ocak 2020