Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
GAP
Köy İçme Sularının Yaygınlaştırılması Projesi

2010 hedef yılını kapsayan süreçte bölgedeki içme suyu altyapısının Türkiye ortalamasına çıkarılması, köylerin hijyenik koşullarda sağlıklı içme suyu kaynağına kavuşturulması ile bulaşıcı hastalıkların azaltılması, susuz köylerin programlanan zamandan çok önce içme suyu kaynağına kavuşmaları, kırsal nüfusun temel taşlarından biri olan sağlıklı içme suyu kaynağının bulunması ile bölge kalkınmasına entegrasyonun sağlanması, susuzluğun insan hayatındaki olumsuz etkilerini ortadan kaldırarak, insanların yaşadıkları ortama bağlılıklarının artması ve beraberinde göçün önlenmesi amaçlanmıştır. Böylelikle bölgede yapılan bu tip çalışmalara destek olunmasına ivme ve hız kazandırılmasıyla, kırsal yerleşimlerin en temel gereksinimlerinden biri olan içme suyu temin edilerek bölge kalkınmasına bu açıdan entegrasyonları sağlanmaktadır.

 

Proje Çıktıları

Bugüne kadar Adıyaman, Batman, Kilis, Mardin, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde, 308’ü köy 58’i diğer olmak üzere toplam 366 yerleşim biriminde toplam 464 kuyu açılmıştır. (319 sulu, 94 kuru ve 51 terk)