Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
GAP
GAP Bölgesi Katı Atık Yönetimi Projesi

Başlama-Bitiş Tarihi                        :2001-2003

Proje Yürütücüsü ve Ortakları        : GAP İdaresi ve Tüstaş Sınai Tesisler A.Ş.

Finans Kaynağı                              : 1999 yılı DPT Yatırım Programı (92 milyar TL)

 

Projenin Amacı

Proje ile sürdürülebilir bir kalkınma ve çevre perspektifi yaklaşımıyla yerleşim birimlerinin altyapı sorunlarının ve salgın hastalıklarının oluşması riskinin ortadan kaldırılması, insanların daha sağlıklı şartlarda yaşamlarına devam etmesi ve kentleşme kavramı içerisinde bölge kalkınmasına altyapısal açıdan destek sağlanması amaçlanmaktadır.

 

Projenin Kapsamı

Katı Atık Yönetimi Projesi, nüfusu yaklaşık 100.000 olan 10 yerleşim yerini [Adıyaman, Batman, Kilis, Siirt, Şırnak, Bismil (Diyarbakır), Kızıltepe (Mardin), Nizip (Gaziantep), Silvan (Diyarbakır), Viranşehir (Şanlıurfa)] kapsamıştır.

 

Son Durum

Proje kapsamında seçilen Katı Atık Depo Alanları, Belediye Başkanlığı, Müşavir Firma ve GAP İdaresi yetkililerinden oluşan bir heyetle yer tespit tutanakları, belediyelere yapılan ziyaretler sonucu hazırlanmıştır. İlgili Belediye Başkanları ve kamu kuruluşlarının katılımı ile 4 Nisan 2002 tarihinde GAP Bölge Müdürlüğü Brifing Salonunda proje değerlendirilmesinin yapıldığı bir workshop düzenlenmiştir.

Kızıltepe Katı Atık Depo Alanı için DSİ’nin olumlu görüş vermemesi ve başka alternatif alan bulunamaması nedeniyle Kızıltepe, Katı Atık Projesinden çıkarılmıştır.

Proje kapsamında yer alan tüm yerleşim merkezlerinde halkın bilgilendirme toplantıları tamamlanmış, raporlar hazırlanmıştır. Bu raporlar Çevre Bakanlığına iletilmiş ve "ÇED Gerekli Değildir" belgeleri alınmıştır.

Katı Atık Yönetim Projesi 2003 yılında tamamlanmıştır.