Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
GAP
Atatürk Baraj Gölü Alt Bölge Gelişme Planı

Başlama-Bitiş Tarihi                        : 1996

 

Projenin Amacı

Atatürk Baraj Gölü ve çevresindeki mevcut faaliyetlerin ve gelecekte olması beklenen gelişmelerin kontrol edilmesi, düzenli ve dengeli gelişmenin sağlanması için stratejilerin belirlenmesi ve alt bölge gelişme planının hazırlanmasıdır.

Proje dört başlık altında yürütülmüştür. Bunlar; çevresel etki değerlendirmesi, arazi kullanımı çalışması, turizm planlaması ve ulaşım planlamasıdır.

 

Projenin Kapsamı

Atatürk Baraj Gölü Alt Bölge Gelişme Planı proje kapsamında mevcut yapı (Atatürk Barajı ve Gölü, sedimentasyon, hidrolojik yapı, sosyo-ekonomik yapı, mevcut doğal çevre, yer altı suları, su ürünleri ve habitat, arazi kullanımı, kültür varlıkları) çevre mevzuatı incelenmiş ve çevre etkileri-izleme konularında önerilerde bulunulmuş, ileride yapılması gereken çalışmalar belirtilmiştir.

 

Son Durum

Projenin birinci aşaması 1996 yılında tamamlanmış olup; mevcut durum (Atatürk Barajı ve Gölü, sedimantasyon, hidrolojik yapı, sosyo-ekonomik yapı, mevcut doğal çevre, yer altı suları, su ürünleri ve habitat kültür varlıkları, arazi kullanımı), çevre mevzuatı incelenmiş, çevre etkileri izleme konularında önerilerde bulunulmuştur. Proje, GAP İdaresi ve DELCAN firması iş birliğinde tamamlanmıştır. Projenin son etabı "İçme Suyu Kaynağı Olarak Atatürk Barajı’nın Korunması Projesi" adı altında 1997 yılında Çevre Bakanlığı’nca başlatılmıştır.