Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

GAP
Kentiçi Ulaşım Projesi

KENTİÇİ ULAŞIM PROJESİ

2016-2018 Yatırım Programı kapsamında desteklenen “Kentiçi Ulaşım Projesi” çerçevesinde, daha yaşanabilir kentlerin oluşturulmasına yönelik olarak, kentlerimizde sürdürülebilir ulaşım sistemlerinin tesis edilmesi temel amaç olarak belirlenmiştir.

Projenin Amaç ve Hedefleri;

  • Kentsel yaşam koşullarının iyileştirilmesine ve yaşam kalitesinin artırılması,
  • Kentiçi ulaşımı destekler nitelikte ortak kullanıma açık sosyal ve kültürel alanların artırılması, mevcut alanların altyapılarının geliştirilmesi,
  • Turistik potansiyeli olan ve bölge turizminde öne çıkan alanlara ulaşımın kolaylaştırılması iyileştirilmesi,
  • Okul öncesi eğitim ve ilkokul düzeyindeki çocuklar için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi, ulaşım türleri ve trafik konularında toplumsal bilinç ve kültürün geliştirilmesi ve oluşturma faaliyetleri ile bölgemizdeki kurumsal ve yerel kapasiteyi geliştirme odaklı faaliyetlere destek sağlanması.

Proje kapsamında; 2016 ve 2017 yıllarında GAP Bölgesi’nde bulunan 9 ilde(Adıyaman, Batma, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak) toplam 25 proje desteklenmiştir.