Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
GAP
GAP Bölgesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi

Başlama-Bitiş Tarihi                                                       : Nisan 2001-Nisan 2003

Proje Yürütücüsü ve Ortakları                                        : GAP İdaresi,  UNDP  ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı

Uygulayıcı Kurum                                                          : Doğal Hayatı Koruma Derneği.

Toplam Bütçe                                                                 : (332 Milyar) 157,000 $ (UNDP Şemsiye Programı

kapsamında Hollanda Büyükelçiliği)

 

Projenin Amacı

GAP Bölgesinde yer alan biyolojik çeşitliliğin tespiti ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin biyolojik çeşitlilik açısından öncelikli alanlarını ortaya koymak ve bu alanlar üzerindeki etkileri değerlendirmek; bu alanlardaki doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımlarına yönelik öneriler geliştirmektir.

 

Projenin Kapsamı

Güneydoğu Anadolu, Türkiye’nin doğal açıdan en sıra dışı alanlarından biridir. Bölge, Ortadoğu’ya özgü bozkır ve yarı-çöl canlılarının Türkiye’ye girdikleri sınır kapısı olma özelliğindedir ve Türkiye’nin diğer bölgelerinde bulunmayan canlı türlerini temsil eden iki doğal yaşam ortamı bulunmaktadır:

i. Fırat ve Dicle nehirlerinin boyları, taşkın düzlükleri ve bu nehirlere açılan ana kollar

ii. Bölgenin özellikle güney kesimlerinde bulunan bozkır ve yarı-çöl alanlar.

Bölgenin bu iki yönlü (Sulak alan ve çöl) doğal niteliğinden dolayı, yöreye özgü pek çok endemik bitki, hayvan, kuş ve balık türleri bulunmaktadır. GAP Bölgesi’nin bu zengin biyolojik çeşitliliğinin belirlenmesi, ulusal ve uluslararası çevre literatürüne katkıda bulunmanın yanı sıra GAP Projesi kapsamında yürütülen çalışmaların olası etkileri ve alınabilecek önlemler konusunda da öngörü sağlayacaktır.

 

Son Durum 

GAP İdaresi tarafından Doğal Hayatı Koruma Derneği uygulayıcılığında ve Sürdürülebilir Kalkınma Programı kapsamında UNDP finansal desteğiyle gerçekleştirilen proje, Nisan 2001’de başlatılmıştır. Projenin ilk 18 aylık çalışma sürecinde, yörede bulunan kuşlar, memeliler, sürüngenler ve botanik başlıklarında literatür taraması yapılmış ve arazi çalışmalarında bulunulmuştur.

Söz konusu proje, uydu görüntüleri ve alan çalışmasını bir arada ele almış ve verilerin fiziksel (Harita ortamında) dağılımının elde edilmesini sağlamıştır.

Ayrıca, proje kapsamında elde edilen verileri yansıtan iki adet gelişme raporu hazırlanmış ve ilgili kuruluşlara bilgi için iletilmiştir.  Projeye ait sonuç final raporu tamamlanmıştır.