Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

GAP İlleri Jeotermal Kaynakları Araştırma Projesi

GAP İLLERİ JEOTERMAL KAYNAKLARI ARAŞTIRMA PROJESİ

Amaç: Jeotermal su kaynaklarından maksimum düzeyde yararlanmak, kullanım alanlarını genişletmek ve bölgede yaygınlaştırılmasını sağlamak, buna bağlı olarak yeni yatırımların önünü açmak, Sağlık turizmini geliştirmek, termal turizm haritalarını oluşturmak, şehir ısıtmalarında kullanımını yaygınlaştırmak, istihdam oluşturmak ve göçü önlemektir.Proje alanı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde (GAP Bölgesi) yer alan tüm illeri kapsamaktadır. 

Yapılacak Faaliyetler: GAP Bölgesi’nde jeotermal alanların jeolojisi ile ilgili bütün veriler değerlendirilerek bu alanların hidrojeokimyasal ve hidrojeolojik özellikleri tanımlanacaktır. Uygun alanlarda hidrojeokimyasal veriler için numune alınacak, jeotermal alanlardaki sularda izotop ve ağır metal analizleri yapılarakve hidrojeokimyasal programlar kullanılarak jeotermal alanların oluşum mekanizmaları ve özellikleri ile ilgili modellenmesi tasarlanacaktır.Elde edilecek veriler ışığında GAP Bölgesi’ndeki jeotermal kaynakların özellikleri, kullanılabilecek sektörler ve geliştirilmesine yönelik somut veriler sunulacaktır. Ayrıca proje ile jeotermal kaynakların kullanım alanlarına ilişkin sentezlerin yapılması gibi çalışmalar gelecekte oluşacak bütün yatırımlara ışık tutacak, ucuz, ekonomik ve temiz enerji sağlayan jeotermal kaynakların öncelikli olarak devreye alınması GAP Bölgesi’ne önemli ölçüde ekonomik ve sosyal katkı sağlayacaktır.

Beklenen Çıktılar: Projeden beklenen yarar uygulamaya aktarma ve ekonomiye katkı amacına yöneliktir. Üretilen özgün bilgi ve sentezler, GAP’taki yerleşim, endüstri, sanayi ve her türlü bayındırlık yapılarında doğrudan veya dolaylı olarak kullanılabilecek, ayrıca gelecekteki çalışmalar için önemli bir veri tabanı oluşturacaktır. Proje, bölgenin jeotermal ve hidrojeoloji araştırmaları ve bunlara ait üretim aşamaları için vazgeçilmez bir kaynak teşkil edecektir.

GAP İdaresi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü arasında yapılan protokol ile proje çalışmaları başlamıştır.

GAP İdaresi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından uygulamaya konulan “GAP İlleri Jeotermal Kaynakları Araştırma Projesi” dünyanın sayılı ve önemli bilim dergisi olan “Geothermics” dergisinde makale olarak yerini aldı.

Geothermics Dergisi Linki

https://authors.elsevier.com/c/1YMyB1LQRpi-XD

https://www.sciencedirect.com/journal/geothermics