Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
GAP
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Sosyal İstikrarın Güçlendirilmesi Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Sosyal İstikrarın Güçlendirilmesi Projesi, Japonya Hükümeti finansmanıyla GAP İdaresi Başkanlığı ve UNDP iş birliğiyle yürütülmüştür. 2016-2018 yılları arasına yürütülen proje tamamlanmış olup, bütçesi 10,1 milyon ABD Doları’dır.

Proje Hedefi:

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sosyal istikrarın güçlendirilmesine katkıda bulunulması,

Beceri ve yetkinlik geliştirme hizmetlerinin yanı sıra geliştirilmiş yerel değer zincirleri ve yerel üretim ekosistemleri ve altyapıları ile Suriye nüfusunun ve ev sahibi topluluklar için geçim olanaklarının güçlendirilmesi,

Küçük ölçekli yatırımların tasarlanması ve uygulanması ile kamu hizmetleri ve ortak sosyal kullanım alanlarının oluşturulmasına yönelik kapasitelerinin geliştirilmesi için belediyelere teknik destek verilmesidir.

Hedef Gruplar: Bütün etkilenen topluluklar, yerel ekosistemdeki aktörler, belediyeler

Proje Bileşenleri:

1. Bileşen: Suriyeli ve ev sahibi topluluklar için istihdam ve yaşam standartlarının artırılması,

2. Bileşen: Yerel/belediye hizmetlerinin yüksek kapasite ve kaynaklar ile her iki topluluk için hazır hale getirilmesi, böylece yerel düzeyde gerginliğin azaltılmasına katkı sağlanmasıdır.

Proje Faaliyetleri:

Birinci Bileşen:

Faaliyet 1.1 Ekonomik coğrafya bazlı değerlendirmeler

Faaliyet 1.2 Mesleki eğitim modülleri geliştirilmesi

Faaliyet 1.3 Şanlıurfa’daki Mesleki Eğitim ve Teknik Yetkinlik Geliştirme Merkezi (ler) kurulması, kullanılmaya hazır hale getirilmesi ve / veya güçlendirilmesi

Faaliyet 1.4 Dezavantajlı gruplara (Kadınlar ve gençler) yönelik yetkinlik geliştirme programları

Faaliyet 1.5 Bilgi ve bilgi yoğun yetkinlik geliştirme programları ve yerel kurumlarla ağ ve iş birliği

Faaliyet 1.6 Yerleştirme, eşleştirme ve işletme ortaklıkları

Faaliyet 1.7 Yerli üretim ekosistemler ve altyapı geliştirilmesi

İkinci Bileşen:

Faaliyet 2.1 Dört hedef ilde (Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Hatay) bir eylem odaklı belediye ihtiyaçları ve varlıklar veri tabanının oluşturulması

Faaliyet 2.2 Önceliklendirme

1.Altyapı geliştirme ihtiyaçlarının belirlenmesi,

2.Belediyelerin operasyonel giderlerinin azaltılması için belediye süreçlerinin optimizasyonuna yönelik faaliyetlerin belirlenmesidir.