Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
GAP
Suriyeli Çocukların ve Gençlerin Güçlendirilmesi Çalışma Planı

Türkiye’de yaşayan Geçici Koruma Altındaki Suriyeli nüfusunun yaklaşık %32’sine ev sahipliği yapan Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, Suriyeli nüfusunun yoğunluğu eğitim, sağlık gibi temel hizmetler, kentsel alt yapı, yerel işgücü piyasası, belediye hizmetleri ve diğer kamusal hizmetler üzerinde baskı oluşturmuştur. Türk vatandaşları ve Suriyeli vatandaşların bahse konu hizmetlerden yeterli düzeyde faydalanması ve uyum içinde yaşayacakları ortamın oluşturulması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Bu gerekçe temelinde, GAP İdaresi Başkanlığı ve UNICEF iş birliğiyle “Suriyeli Çocukların ve Gençlerin Güçlendirilmesi Çalışma Planı” hazırlanmıştır.

Planın amacı; Türk vatandaşları ve Suriyelilerin uyum içinde birlikte yaşayacakları bir ortam oluşturulmasına katkı sağlamaktır. Proje; Sosyal Uyum Eğitimleri ve Erken Çocukluk Eğitimi olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. Pilot uygulaması 2016 yılında yapılan Çalışma Planı kapsamında UNICEF’ten 2020 yılı sonuna kadar yaklaşık 100 milyon TL’lik finansman desteği alınmıştır.

Bileşen 1. Sosyal Uyum Eğitimleri

GAP İdaresi ile iş birliği içerisinde ergenlere ve gençlere yönelik programların yürütülebileceği merkezlerin haritasının çıkarılması

GAP İdaresi iş birliğiyle, Suriyeli ve Türk gençler arasında sosyal uyumun tesis edilmesine yönelik mekanizmaların il düzeyinde yaygınlaştırılması

Adana, Mersin, Gaziantep, Adıyaman, Mardin, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kilis, Hatay, Şırnak, Siirt, Diyarbakır ve Batman olmak üzere 14 ilde yürütülmekte olan programın daha da geliştirilmesi

Programın diğer illerde yaygınlaştırılması

Suriyeli ve Türk gençlerin sürece dâhil edilmesi ve kapasitelerinin geliştirilmesi yoluyla sosyal uyum programının yereldeki uygulamasının izlenmesi amacıyla sürdürülebilir bir zeminin oluşturulması

Kaynakların Suriyeli çocuklar ve gençler için kullanılmasını sağlamak amacıyla Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM)/ Gençlik Merkezlerinde görev yapan personele teknik destek sağlanması

Suriyeli ve Türk çocuk ve gençler arasında sosyal uyumun tesis edilmesine ilişkin süreçte görev alan yerel organlar arasında eşgüdümün sağlanmasına yönelik bir mekanizmanın kurulması

Bileşen 2. Erken Çocukluk Eğitimi (EÇE)

Kapsayıcı EÇE'nin yaygınlaştırılması için teknik destek sağlanması, Suriyeli çocuklara ulaşılması ve Türk çocuklarla etkileşime girmelerine yardımcı olunması

İlgili hizmet sağlayıcıların/bakıcıların kapsayıcı EÇE'ye ilişkin kapasitelerinin artırılması için teknik destek sağlanması