Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
GAP
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yaşayan Suriyeli Kadınların Sosyal ve Ekonomik Yaşama Adaptasyon Projesi

GAP İdaresi Başkanlığı tarafından; Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) teknik, Kuveyt Hükümeti Fonu’nun finansman desteği ile yürütülen projenin bütçesi 250.000 ABD Doları’dır. 2016-2017 yılları arasında yürütülen proje tamamlanmıştır. Proje’nin amacı, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşayan Suriyeli kadınların, Bölgenin sosyal ve ekonomik yaşamına adapte olmasının sağlanmasıdır.

Proje kapsamında; Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin illerinde faaliyet gösteren ÇATOM’lar ile diğer sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak, Suriyeli kadınlara hizmet sunumu yapılmış olup; ulaşılan kadın sayısı 6.000’dir. Bu kapsamda; Türkçe dil kursları, Psiko-sosyal destek çalışmaları, kadın sağlığı eğitimleri, kişisel gelişim eğitimleri, gelir getirici faaliyetler, atölye çalışmaları, sosyal kültürel aktiviteler yapılmıştır. Türkiye merkezli bir hazır giyim firmasının iş birliğiyle, 1.150 Suriyeli kadın üretim faaliyetlerine katılmıştır. 400 Suriyeli kadın turşu yapma, sebze kurutma ve diğer atölye çalışmalarıyla gelir getirici faaliyetlere katılmıştır. Dört farklı ildeki 13 ÇATOM ve Suriyeli kadınlara hizmet veren bir kadın kooperatifi desteklenmiştir.

346 Suriyeli kadın “ Kadınlar ve Renkler” etkinliklerine katılmıştır.