Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
GAP
Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Kadın ve Genç Kızların Sosyal ve Ekonomik İstikrarı ve Dayanıklılığının Güçlendirilmesi Projesi

GAP İdaresi Başkanlığı ve Birlemiş Milletler Kadın Birimi (UNWOMEN) iş birliği ile uygulanması planlanan proje, kadınların ve kızların hayat boyu öğrenme fırsatları ile ekonomik hayata ve sürdürülebilir geçim imkânlarına erişimini artırmayı, aynı zamanda kadına yönelik şiddet ile ilgili olarak koruma mekanizmalarına ve psikososyal destek ve adli yardım hizmetlerine yönlendirmelerinin artırılmasını amaçlamaktadır. Ev sahibi toplum ve geçici koruma altındaki Suriyeli kadınların sosyal uyum ve diyalog içinde birlikte yaşamalarını desteklemek üzere bir platform sağlamak projenin ikinci ana amacını oluşturmaktadır. Projenin bütçesi 350 bin ABD Dolarıdır. Proje, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (ASAM) teknik desteği ile uygulanacaktır. Proje kapsamında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Mülteci koruma (Protection) hizmetlerine erişiminin artırılması

  • ÇATOM’ların, Gençlik Merkezlerinin ve kadınların faydalanabildiği diğer mülteci ve koruma birimlerinin güçlendirilmesi,
  • Toplumsal cinsiyete duyarlı hizmetlerin geliştirilmesi için personel istihdamı, eğitimi ve GAP BKİ’de, belediyelerde ve diğer kurumlarda mülteciler ile doğrudan çalışan personele toplumsal cinsiyete duyarlı mülteci destek programları eğitimlerinin sağlanması,

Geçim imkanları ve gelir getirici faaliyetlere erişimin artırılması

  • Dil eğitimi, yaşam becerileri eğitimi, bilgisayar okur-yazarlığı, programlama, kodlama, finansal okuryazarlık konularına odaklanan temel beceri eğitimlerin verilmesi,
  • Özgüven, güçlenme, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları ve kadına yönelik şiddet konularında mentörlük ve koçluk hizmetlerinin sunulması,
  • Projenin geçim imkanları ile ilgili faaliyetlerine katılan kadınların küçük çocukları için çocuk bakım hizmetlerinin sağlanmasıdır.

Sosyal uyumun güçlendirilmesi

Ortak gönüllülük çalışmaları, diyalog toplantıları, mülteci ve yerel toplumdan kadın ve kız çocuklarının katılımı ile sosyal uyum faaliyetleri.