Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Projesi

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Projesi

Gerekçe; GAP Bölgesinde orman varlığının Türkiye ortalamasının çok altında olması ve mevcut varlığında bilinçsizce büyük oranda tahrip edilmesi, bölgede erozyonun büyük oranda olması, barajların ekonomik ömrünün azalması, mera alanlarının yok olması, endemik bitkilerin baraj gölleri altında kalarak tahrip olması.

Amaç; GAP Bölgesi’nde orman kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi, genişletilmesi, verimli ve sürekli olarak çok yönlü işletilmesi, baraj gölleri altında kalacak endemik bitkilerin toplanarak belirli merkezlerde üretimlerinin yapılması, meraların korunması ve ıslah edilmesi, barajların dolarak ekonomik ömürlerinin kısalmaması için baraj çevresinin ağaçlandırılması.

Hedef;

 • GAP Bölgesi genelinde ağaçlandırma yapmak ve erozyonu önlemek,
 • Kaybolmaya yüz tutmuş endemik bitkilerin bir merkezde toplanarak üretiminin yapılması,
 • Mera alanlarını ıslah ederek yem bitkisi açığının kapatılması,
 • Toprak, su ve bitki arasında bozulan doğal dengenin yeniden kurulabilmesi için halkın katılımı ile tabandan tavana bir yaklaşımla Atatürk Baraj alanında yer alan bir mikro havzada havza ıslahı yapılması,
 • Erozyona maruz alanların ağaçlandırılarak bir koruma kuşağının oluşturulması,
 • Birecik ve Karkamış Baraj Gölü Alanı içerisindeki endemik türlerin tespit edilmesi,
 • Ana isale kanalı boyunca ağaçlandırma yapılması.

Yapılan Çalışmalar; Proje Orman Bakanlığı, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) ve GAP İdaresi arasında imzalanan işbirliği protokolünde belirlenen esaslara göre yürütülmektedir.

GAP Bölgesinde orman kaynaklarının korunması ve iyileştirilmesi amacıyla;

1998’den bu güne kadar toplam 1.212.023 fidan ile yaklaşık 1.006 ha alan ağaçlandırılmıştır.

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Projesi ile orman kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi, genişletilmesi, verimli ve sürekli olarak çok yönlü işletilmesi; baraj gölleri altında kalacak endemik bitkilerin şimdiden toplanarak belirli merkezlerde üretimlerinin sürdürülmesi amaçlanmaktadır.  Proje kapsamında 2009 ve 2018 yılları arasında toplam11 adet projeye toplam 1.388,787 TL kaynak aktarılmıştır

2011 Yılında Yapılan Çalışmalar;

 • Şanlıurfa Kısas Beldesi “Yol Güzergâhlarının Ağaçlandırılması Projesi “
 • Şanlıurfa Merkez “GAP Havaalanının Ağaçlandırılması Projesi”

2012 Yılında Yapılan Çalışmalar;

 • Şanlıurfa Viranşehir İlçesinde “Viranşehir Sulutepe Göletinin Ağaçlandırılması Projesi”   

2013 ve 2014 Yıllarında Yapılan Çalışmalar;  

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü’ nun sunmuş olduğu;

 • “DSİ Sulama Kanallarının Çevresinin Ağaçlandırması Projesi” (2013),
 • “Taşlıca Ağaçlandırılma Projesi” (2014) desteklenmiştir.

2015 Yılında Yapılan Çalışmalar;  

 • Diyarbakır Hazro İlçesinde “Ekolojik Dengeyi Koruma, Modern Tarım Teknikleri Uygulama Projesi” desteklenmiştir.

2016 Yılında Yapılan Çalışmalar; 

 • Şırnak Güçlükonak İlçesinde “Bozuk Orman Arazilerinin Aşısız Antep Fıstığı ile Ağaçlandırılması ve Erozyon Kontrolü Projesi” desteklenmiştir.

2017 Yılında Yapılan Çalışmalar; 

 • Şanlıurfa Merkez’de “Okullarımız Doğa İle El Ele Projesi” desteklenmiştir.

2018 Yılında Yapılan Çalışmalar; 

Gaziantep Karkamış ilçesinde "Barak Ovası Meralarının Islah Edilmesi" projesi desteklenmiştir.