Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
GAP
Bölgesel Sanayi Ekosisteminin Güçlendirilmesi Projesi

Projenin Genel Amacı:

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sürdürülebilir ve sağlıklı işleyen bir sanayileşme süreci için sanayi ekosistemini oluşturan kurum ve kuruluşların kapasitelerinin artırılması ve bölgede örnek teşkil edecek model yapıların oluşturulmasıdır.

 

Projenin Hedefleri:

Proje, 2017 yılında başlayıp 2019 yılı Temmuz ayında kapanışı gerçekleştirilen Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Projesi’nin çıktılarında ortaya konulan müdahale alanlarına yönelik alt projeler uygulamaya geçirerek bölgedeki sanayi ekosistemini güçlü bir yapıya kavuşturmayı hedeflemektedir.

Bahsedilen projede Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan OSB, KSS, İŞGEM, üniversite, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Teknoloji Transfer Ofisleri ve KOBİ’ler mercek altına alınmış, mevcut durum ve ihtiyaç analizleri yapılmış ve strateji geliştirme belgeleri oluşturulmuştur. Strateji geliştirme belgelerinde ortaya konan müdahale alanları temel alınarak aşağıda gösterilen alanlarda eylemlere girişilmesi planlanmaktadır.

 • Sanayi bölgelerinin altyapılarının güçlendirilmesi
 • Sanayi bölgelerinde ortak hizmet alanlarının oluşturulması ve desteklenmesi
 • Kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin sağlanması
 • AR-GE ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi
 • İnsan kaynağının geliştirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması
 • Model yapıların oluşturulması
 • Sanayi-üniversite iş birliğinin artırılması

 

Desteklenen Projeler:

Bölgesel Sanayi Ekosisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında 2020 yılında 3 tanesi Diyarbakır, 2 tanesi Şanlıurfa’da olmak üzere toplam 5 adet etüd proje desteklenmiştir.

   Diyarbakır İlinde Desteklenen Projeler

 • Diyarbakır OSB Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artırma Etüd Projesi
 • Diyarbakır OSB 4.Etap Doğalgaz Hatları Yapımı Etüd Projesi
 • Diyarbakır OSB 1. ve 2. Etap Havai Hatların Yer Altına Alınması Etüd Projesi

 

Şanlıurfa İlinde Desteklenen Projeler

 • Şanlıurfa OSB Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Test Laboratuvarı Yapımı Etüd Projesi
 • Şanlıurfa Gıda OSB’de Yöresel Ürün Üreticileri için İşlikler Yapımı Etüd Projesi