Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
Çocuk Okuma Odaları, Çocuk Oyun Odaları ve Çocuk Gelişim Merkezleri

Ülkemizin nüfus ve yüzölçümü açısından %10’unu oluşturan GAP Bölgesinde son yirmi yıldır kırdan kente hızlı ve yoğun bir göç yaşanmış; bu durum işsizlik sorununu ve yoksulluğun etkilerini artırmıştır. Kırdan kente göç edenler çoğunlukla çok düşük ücret / gelir karşılığı, uç alanlarda, kayıt dışı ya da mevsimlik işlerde çalışmakta; çocuklar da hane geçimine katkıda bulunmaları amacıyla çalıştırılmaktadır. Yapılan araştırmalar yoksulluktan en fazla etkilenen nüfus gruplarının başında kadınlar ve çocuklar olduğunu göstermektedir. Kadınların sosyal ve ekonomik konumlarının iyileşmesi ise doğrudan hane refahına yansımaktadır. GAP İdaresi tarafından kalkınmanın özel hedef grupları olarak genç kız ve kadınlar ile çocukların durumunun iyileştirilmesine, özellikle çocukların eğitimde başarılarının artırılmasına yönelik olarak bütüncül ve bütünleşmiş bir yaklaşımla projeler yürütülmektedir.
Bu projelerden biri de “Çocuk Okuma Odaları Projesi”dir.

GAP Bölgesi’nde Çocuklar

GAP Bölgesinin nüfusu oldukça genç ve dinamik bir yapıya sahiptir. Bölge nüfusunun %39’unu 0-14 yaş grubu çocuklar oluşturmaktadır. Bu oran Türkiye genelinde %26,5’tir (TUİK, 2007). 2013 yılında ise GAP için %36,7, Türkiye için %24,6’dır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde çocuk sayısının fazlalığı, eğitim ve çocuklara yönelik hizmetlerde yetersizliklere yol açmaktadır.

Çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerinin en hızlı olduğu 0-6 yaş arası dönemdeki gelişmeler daha sonraki dönemlerini büyük ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle okul çağındaki çocukların yanı sıra okul öncesinde de çocuklara eğitim fırsatlarının yaratılmasına gereklilik bulunmaktadır. Yoksul ve eğitimsiz hanelerde çocuklar okula devam edebilseler de ders çalışabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri yeterli ortam olmadığından dolayı yeterince ders çalışamamakta; bir kısmı da erken yaşta çalışmaya başlamaktadır. Ayrıca altyapı yetersizliği, çok çocukluluk, yoksulluk, cinsiyet ayrımcılığı, çocuk kavramının yeterince yerleşmemesi, spor olanaklarının yetersizliği, sosyal ve kültürel faaliyetlerin azlığı, eğitim materyali eksikliği, yetersiz beslenme, sağlık ve sağlık bilgisi sorunları, bilgi teknolojilerine ulaşamama, oyun oynanacak sosyal mekânların yokluğu gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu sorunlara bağlı olarak okula gönderilmeme, okula devamsızlık ve başarısızlık, çocuk işçiliği, suça yönelme ve madde bağımlılığı gibi daha büyük sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Türkiye’nin de taraf olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde 0-18 yaşları arasındaki her birey çocuk olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca Çocuk Hakları Sözleşmesi, "Yaşama, Gelişme, Korunma ve Katılım" gibi çocukların temel haklarını vurgular. Bu bağlamda çocukların temel hakları ve gereksinimlerine ulaşabilmelerinde eğitim vazgeçilmez öneme sahiptir ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için özellikle okul öncesi ve okul çağında olan yoksul çocuklara yönelik kendilerini duygusal, sosyal ve zihinsel yönden geliştirebilecekleri uygun ortamlar yaratılmalı ve bu çocuklara destek sağlanmalıdır.

Çocuklara Açılan Yeni Pencere: ÇOCUK OKUMA ODALARI/ÇOCUK OYUN ODALARI/ÇOCUK GELİŞİM MERKEZLERİ

GAP Bölge Kalkınma İdaresi İnsani ve Sosyal Gelişme Genel Koordinatörlüğü’nde yürütülen Çocuk Okuma Odaları / Çocuk Gelişim Merkezleri Projesi ile okul öncesi ve okul çağındaki çocukların ders çalışabilmeleri, kitap okuyabilmeleri, araştırma yapabilmeleri ve sportif, kültürel, sanatsal faaliyetlerden yararlanabilmeleri için mekanlar oluşturulmakta; bu yolla çocukların zihinsel, duygusal, kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Çocuk Okuma Odaları / Çocuk Oyun Odaları / Çocuk Gelişim Merkezleri’nde hedef grup 5-6 yaş okul öncesi ve 7-14 okul çağı yaş grubundaki çocuklardır.

 

Ben Ruken Budak,

Anafartalar İlköğretim Okulu 6/A sınıfına gidiyorum. İyi ki okuma odası var. Kitaplar harika, istediğimiz konuyu bulabiliyoruz. Çok şeyler öğreniyorum burada. Buraya gelen öğrenciler saygılı, sevgili ve hoşgörülü oluyorlar. İstediğim bir dünyaya girdim sanki. Her gün buraya gelmek için sabırsızlanıyorum.

Mardin.

 

Ben Batman Çocuk Gelişim Merkezi’ne gidiyorum. Orada satranç oynamayı, şarkı söylemeyi, tenis oynamayı, tiyatro yapmayı seviyorum. Geçtiğimiz konuları tekrarlayıp öğrenip öğrenmediğimizi inceliyorlar. Orada eş ve zıt anlamları yazıyoruz. Çarpma işlemi, toplama işlemi, çıkarma işlemi, bölme işlemini öğrendim. Orada akrabalarımızın ne olduğunu öğrendim. Problem yaptık, şarkılar, şiirler öğrendim. En çok şarkılar öğrendim, büyüklerimize nasıl davranmamızı öğrendim. Halk oyunları öğrendim. Tekerleme bilmece, atasözlerini öğrendim. 29 Ekim’de okuma odasını süsledik. Satranç oynama kurallarını öğrendik. Orada resim yapmayı öğrendim. Hikaye okudukça daha fazla hikaye öğrendim.

Cihan TANIS/ Batman 

 

Çocuk Okuma Odaları /Çocuk Oyun Odaları / Çocuk Gelişim Merkezleri’nde eğitici olarak; çocuk gelişimciler, sınıf öğretmenleri, branş öğretmenleri, ana sınıfı öğretmenleri görev almaktadır.

 

Çocuk Okuma Odaları / Çocuk Oyun Odaları / Çocuk Gelişim Merkezleri’nin Hedefleri

 • Çocukların sokağın olumsuz ve riskli ortamından uzaklaştırılması
 • Çocukların kötü alışkanlıklardan uzak tutulması
 • Çocukların oyun yoluyla özgüven kazanmalarının sağlanması
 • Çocukların grup dinamiği içerisinde etkileşim kurarak sosyalleşmesi
 • Çocuklara ders çalışma alışkanlığının kazandırılması
 • Okula henüz başlamamış çocukların erken çocukluk gelişimi programıyla okula hazırlanmalarının sağlanması, okula giden çocukların başarılarına destek olunması
 • Okula giden çocukların derslerine yardımcı olunarak temel eğitimlerinin desteklenmesi
 • Yoksul aile çocuklarının başta kitap olmak üzere eğitim araç-gereçlerine ulaşabilirliğinin artırılması
 • Okula giden çocukların okul başarıları konusunda öğretmenleri ile birebir ilişki kurulması
 • Okul çağında olup okula kaydolmamış çocukların -özellikle kız çocuklarının- okula kayıtlarının yapılması
 • Risk altındaki çocukların tespit edilerek, ailelerinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yönlendirilmesinin sağlanması
 • Nüfusa kayıtlı olmayan çocukların tespit edilip, nüfusa kayıtlarının yapılması
 • Çocuklar aracılığıyla ailelere ulaşılarak, rehberlik hizmetlerinin verilmesi

 

2003 yılından itibaren PepsiCo Türkiye Ofisi ile yapılan iş birliği protokolleriyle GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezleri açılmıştır. 2020 yılı itibariyle 9 ilde (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Kilis, Mardin Şanlıurfa ve Şırnak) 10 Çocuk Okuma Odası, 13 GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi (11’i GAP Bölgesinde, 1’i Kocaeli Suadiye’de, 1’i de Manisa Soma’da) ve 47 Çocuk Oyun Odası faaliyet göstermektedir.

 

Ben Anafartalar İlköğretim Okulu’nda okuyorum. 5/B sınıfındayım. Ben her gün okuma odasına geliyorum. Burada çok eğleniyoruz. Masallar, romanlar okuyoruz. Ev ödevlerimizi yapıyoruz. Okuma odasını çok seviyorum. 

Mardin

 

Ben Cemile Demirtas, Ebülüla Mardin İlköğretim Okulu’nun öğrencisiyim. Burada süsler yapıyoruz, roman ve hikâye kitapları okuyoruz, şarkı söylüyoruz, bilmeceler sorup oyunlar oynuyoruz. Öğretmenimiz bize derslerimizde yardımcı oluyor. Bilgimiz daha çok artıyor. Buraya geldiğimizde eğitim, saygı ve sevgiyi öğreniyoruz. Okuma odasını herkese tavsiye ederim. 

Mardin

 

Mevcut Çocuk Okuma Odaları / Çocuk Oyun Odaları ve GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezleri ve Kuruluş Tarihleri

 • Şanlıurfa Çocuk Okuma Odası (Mart 2003)
 • Şanlıurfa Siverek Çocuk Okuma Odası (Haziran 2003)
 • Mardin Nusaybin GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi (Temmuz 2003)
 • Batman GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi (Temmuz 2003)
 • Mardin İstasyon Çocuk Okuma Odası (Aralık 2003)
 • Adıyaman GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi (Mayıs 2005)
 • Adıyaman GAP-Cheetos Çocuk Gölbaşı Gelişim Merkezi (Eylül 2005)
 • Mardin GAP-Cheetos Çocuk Ömerli Gelişim Merkezi (Eylül 2005)
 • Şırnak Çocuk Okuma Odası (Aralık 2005)
 • Kocaeli-Suadiye Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi (Mart 2006)
 • Diyarbakır Silvan GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi (Mart 2006)
 • Mardin Medrese Gül Çocuk Okuma Odası (Haziran 2010)
 • Diyarbakır Huzurevleri Çocuk Okuma Odası ( Ekim 2008)
 • Şanlıurfa Hilvan GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi (Mart 2009)
 • Şanlıurfa Viranşehir Çocuk Okuma Odası (Mart 2009)
 • Diyarbakır Fatihpaşa Çocuk Okuma Odası (Mart 2009)
 • Batman Yeşiltepe Çocuk Okuma Odası (Mart 2009)
 • Kilis GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi (Eylül 2010)
 • Gaziantep Çocuk Okuma Odası (Mayıs 2010)
 • Siirt GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi (Eylül 2011)
 • Cizre GAP-Cheetos Çocuk Çocuk Okuma Odası (Eylül 2013)
 • Kızıltepe GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi (Eylül 2013)
 • Cizre GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi (Eylül 2014)
 • Viranşehir Çocuk Okuma Odası (Nisan 2014)
 • Manisa-Soma Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi (Kasım 2014)

 

2002 yılında Diyarbakır’da açılan Ben-u Sen ve Fatihpaşa Çocuk Okuma Odaları 2006 yılında Diyarbakır Valiliği’ne devredilmiştir. Daha sonra 2008 ve 2009 yıllarında açılan yeni ÇATOM’ların bünyesinde okuma odalarına da yer verilerek tekrar faaliyete geçmiştir.  ÇATOM’lar bünyesinde 4-6 yaş çocuklara yönelik çocuk oyun odaları oluşturulmaktadır. Bu kapsamda ÇATOM’ların büyük bir bölümünde (47) çocuk oyun odası faaliyetlerini sürdürülmektedir.

Çocuk Okuma Odaları / Çocuk Oyun Odaları ve GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezlerinde Yürütülen Faaliyetler:

Okul Öncesi Programları

Çocuk gelişiminde önemli yeri olan okul öncesi eğitim programları 5-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik uygulanmaktadır.

Okul öncesi programlar kapsamında; sosyal gelişim, zihinsel gelişim ve psiko-motor gelişimin desteklenmesi yönünde faaliyetler yapılmaktadır. Bu faaliyetler; renk kavramı, şekil kavramı, zıt kavramlar, sayı kavramları, kesme-yapıştırma çalışmaları, beslenme alışkanlığının kazandırılması, temizlik alışkanlığının kazandırılması, çeşitli konularda (Bitkiler, hayvanlar, doğa vb.) VCD gösterimi, pandomim, drama, tiyatro çalışmaları, müzik ve serbest zaman oyun etkinlikleridir.

 

Eğitim Programları

Çocuk Okuma Odaları ve GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezleri’nde 7-14 yaş grubuna yönelik olarak çeşitli eğitim faaliyetleri (Etüt, okul derslerine takviye, SBS kursu, bilgisayar eğitimi vb.) düzenlenmektedir.

İlköğretim çağındaki öğrenciler, performans ödevleri ve araştırma projeleri için bilgisayara ve kütüphaneye ihtiyaç duymaktadır. Ancak ev ortamlarında ve bulundukları il ve ilçelerde internet ve kütüphane olanaklarının sınırlı olması ya da hiç olmaması araştırma yapmalarını engellemektedir. Çocuk Okuma Odaları ve GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezleri, öğrencilerin bilgisayar aracılığıyla internet ortamında araştırma yapmalarına, yine gelişim merkezlerinde bulunan kütüphanelerdeki kitap ve ansiklopedileri kaynak olarak kullanmalarına imkân sağlamaktadır. Böylece çocuklar hem ödevlerini en verimli biçimde yerine getirmekte hem de dünyanın her yerindeki bilgiye anında ulaşarak teknolojik olanaklardan yararlanmaktadır.

Eğitim faaliyetleri kapsamında etüt, bilgisayar eğitimi, matematik kursu, çocuk hakları ve yurttaşlık eğitimi, kitap okuma- anlatma seansları yapılmaktadır. Ayrıca zeka oyunları ve bilişsel ve eğitsel amaçlı çocuk filmlerinin izlenmesi gibi faaliyetler düzenlenmektedir. Fritolay çalışanları GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezlerine devam etmiş ve 8. sınıfı bitirmiş başarılı kız çocuklarına “Kızlarımız Okuyor” adlı kampanya kapsamında burs desteği vermektedir. Burs desteği alan öğrenci sayısı 77’dir.

Çocuk Okuma Odaları ve GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezleri’nde yürütülen sosyal faaliyetler ile çocukların;

 • Sorumluluk alma ve yerine getirme alışkanlıkları kazanması,
 • Birlikte çalışma, grup içinde görev alması,
 • Özgüven duygusunun gelişmesi,
 • Çevrelerindeki insanlarla iyi iletişim içerisinde olması,
 • Sahip oldukları yetenekleri keşfetme ve ilerletmenin çabası içerisine girmesi,
 • Araştırmayı öğrenmesi,
 • Yeni fikirlere sahip olarak sorgulayabilme yeteneğine sahip olabilmesi amaçlanmaktadır.

 

PepsiCo Türkiye Ofisi destekli GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezlerinin ve Okuma Odalarının katılımı ile 22 Nisan 2010 Tarihinde Mardin Cumhuriyet Meydanında “GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezleri Çocuk Şenliği” düzenlenmiştir.

 

2012 yılında Gaziantep’te Balçiçek PAMİR gibi alanında başarılı kişilerin katıldığı “Kariyer Günü” etkinliği düzenlenmiştir.

2013 yılında Kilis’te Çocuk Gelişim Merkezleri arasında Satranç Turnuvası düzenlenmiştir.

2014 yılında Adıyaman Gölbaşı’nda Çocuk Şenliği düzenlenmiş ve bu şenlik geleneksel hale getirilerek her yıl tekrarlanmıştır.

 

Spor Faaliyetleri (Basketbol, masa tenisi vb.)

Sportif faaliyetler ile çocukların;

   -  Bedensel, zihinsel ve sosyal gelişiminin sağlanması,

   -  Bedensel enerjinin ve duygusal gerilimin boşaltılması,

   -  Özgüvenin gelişmesi,

   -  Sorumluluk alma yetisinin gelişmesi,

   -  Takım sporlarında paylaşmayı, yardımlaşmayı, takım halinde hareket ederken bireysel hırsların takımın önüne geçmesini kontrol etmesi amaçlanmaktadır.

Batman ve Adıyaman GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezleri, spor faaliyetlerinde en ileri düzeydedir. Özellikle masa tenisinde çocuklar ülke çapında turnuvalara katılarak derecelere girmektedir. Ömerli Çocuk Gelişim Merkezi’nde de 2007 yılında Badminton çalışmaları başlatılmış, zamanla diğer okuma odalarına da yayılmıştır.

 

2020 Yılı İçinde Yapılan İl Bazlı Çalışmalar

Adıyaman / Merkez

 • Çocuk Gelişim Merkezine, okul öncesi eğitimde 72, ilkokulda 32 ve ortaokulda 115 olmak üzere toplam 219 çocuk kayıtlıdır.
 • Eğitim programlarından okul öncesi, bilgisayar, etüt, Oku-Düşün-Paylaş, müzik, resim, ebru, masa tenisi, satranç, sağlık eğitimi ve diğer programlara 232 çocuk katılmıştır.
 • Sanatsal ve kültürel programlardan; folklor, dans, müzik, resim ve ebru gibi programlara 91 çocuk katılmıştır.
 • Spor programlarından; masa tenisi, satranç, dart gibi programlara 40 kişi katılmıştır.
 • Açık kapı programlarından; kütüphane, etüt, bilgisayar, ödev gibi programlara toplam 272 çocuk katılmıştır.
 • 6 öğrenciye burs desteği verilmektedir. 76 öğrenci ise kitap okuma etkinliği yapmıştır.
 • Ailelere yönelik; anne-çocuk eğitimi, okuma-yazma, veli toplantıları, rehberlik, el sanatları gibi destek programlarına toplam 94 kişi katılmıştır.
 • Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler kapsamında düzenlenen 7 etkinlikten toplam 270 kişi faydalanmıştır.

 

Adıyaman / Gölbaşı

 • Çocuk Gelişim Merkezine, okul öncesi eğitimde 31,  ilköğretimde 215 ve ortaöğretimde 190 olmak üzere toplam 436 çocuk kayıtlıdır.
 • Eğitim programlarından; okul öncesi, bilgisayar, İngilizce, müzik, resim, drama/tiyatro, programlarına 133 çocuk katılmıştır.
 • Sanatsal ve kültürel programlardan; folklor, müzik, resim, tiyatro, drama gibi programlara 215 kişi katılmıştır.
 • Spor programlarından; tekvando, karate, eskrim, masa tenisi ve satranç gibi programlara 59 kişi katılmıştır.
 • Açık kapı programlarından kütüphane, etüt, bilgisayar programlara toplam 280 çocuk faydalanmıştır.
 • 5 öğrenciye burs desteği verilmektedir. 65 öğrenci ise kitap okuma etkinliği yapmıştır.
 • Ailelere yönelik; veli toplantıları, rehberlik ve el sanatları gibi destek programlarına toplam 96 kişi katılmıştır.
 • Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler kapsamında düzenlenen 3 etkinlikten toplam 158 kişi faydalanmıştır.

 

Batman Merkez ÇGM

 • Çocuk Gelişim Merkezine, okul öncesi eğitimde 71, ilkokulda 190 ve ortaokulda 357 olmak üzere toplam 618 çocuk kayıtlıdır.
 • Eğitim programlarından; okul öncesi, bilgisayar, matematik, Türkçe, tüm dersler (Etüt), kodlama, sağlık eğitimi gibi programlara 151 kişi katılmıştır.
 • Sanatsal ve kültürel programlardan; folklor, müzik, resim, gitar, bağlama, keman gibi programlara 289 kişi katılmıştır.
 • Spor programlarından; masa tenisi, satranç, voleybol, badminton, dama gibi programlara 203 kişi katılmıştır.
 • Açık kapı programlarından; kütüphane, bilgisayar, ödev gibi programlara toplam 505 çocuk faydalanmıştır.
 • 10 öğrenciye burs desteği verilmektedir. 150 öğrenci ise kitap okuma etkinliği yapmıştır.
 • Ailelere yönelik; sağlık eğitimi, veli toplantıları, rehberlik gibi destek programlarına toplam 628 kişi katılmıştır.
 • Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler kapsamında düzenlenen 13 etkinlikten toplam 745 kişi faydalanmıştır.

 

Gaziantep Merkez ÇGM

 • Çocuk Gelişim Merkezine, okul öncesi eğitimde 47, ilkokulda 23 ve ortaokulda 154 olmak üzere toplam 224 çocuk kayıtlıdır.
 • Eğitim programlarından; okul öncesi, bilgisayar, İngilizce,  çocuk hakları ve yurttaşlık, Oku-Düşün-Paylaş, tüm dersler gibi programlara 307 çocuk katılmıştır.
 • Sanatsal ve kültürel programlardan; resim, müzik, tiyatro, gezi, el sanatları, koro, ritim, gibi programlara 144 kişi katılmıştır.
 • Spor programlarından; satranç, futbol, basketbol, gibi programlara 21 kişi katılmıştır.
 • Açık kapı programlarından; kütüphane, etüt, bilgisayar, rehberlik gibi programlara toplam 251 çocuk faydalanmıştır.
 • 5 öğrenciye burs desteği verilmektedir. 93 kişi okuma etkinliğine katılmıştır.
 • Ailelere yönelik; veli toplantıları, anne-çocuk eğitimi aile katılımı ve el sanatları gibi destek programlarına toplam 304 kişi katılmıştır.
 • Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler kapsamında düzenlenen 11 etkinlikten toplam 765 kişi faydalanmıştır.

 

Kilis Merkez ÇGM

 • Çocuk Gelişim Merkezine, okul öncesi eğitimde 39, ilkokulda 138 ve ortaokulda 271 olmak üzere toplam 448 çocuk kayıtlıdır.
 • Eğitim programlarından; okul öncesi, matematik, fen ve teknoloji, tüm dersler, Türkçe, sosyal bilgiler, gibi programlara 416 çocuk katılmıştır.
 • Sanatsal ve kültürel programlardan; folklor, dans, müzik, tiyatro, drama, ebru boyama, bağlama, pasta kursu, el sanatları gibi programlara 287 kişi katılmıştır.
 • Spor programlarından; masa tenisi, satranç, dart gibi programlara 139 kişi katıldı.
 • Açık kapı programlarından; kütüphane, bilgisayar gibi programlara toplam 295 çocuk faydalanmıştır.
 • 5 öğrenciye burs desteği verilmektedir. 60 öğrenci ise kitap okuma etkinliği yapmıştır.
 • Ailelere yönelik; veli toplantıları, rehberlik ve el sanatları gibi destek programlarına toplam 268 kişi katılmıştır.
 • Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler kapsamında düzenlenen 11 etkinlikten toplam 617 kişi faydalanmıştır.

 

Şırnak / Cizre ÇGM

 • Çocuk Gelişim Merkezine, okul öncesi eğitimde 88, ilkokulda 61 ve ortaokulda 277 olmak üzere toplam 426 çocuk kayıtlıdır.
 • Eğitim programlardan; Okul öncesi, bilgisayar, Çocuk Hakları, İngilizce, etüt ve tüm dersler gibi programlara 277 çocuk katılmıştır.
 • Sanatsal ve kültürel programlardan; bağlama, ritim, def gibi 192 çocuk katılmıştır.
 • Spor programlarından; satranç, yüzme, dart gibi programlara 62 çocuk katılmıştır.
 • Açık kapı programlarından Kütüphane, bilgisayar, rehberlik etüt gibi programlara toplam 460 çocuk faydalanmıştır.
 • 5 öğrenciye burs desteği verilmektedir. 205 öğrenci ise kitap okuma etkinliği yapmıştır.
 • Ailelere yönelik; sağlık eğitimi, veli toplantıları, okuma-yazma gibi destek programlarına toplam 215 kişi katılmıştır.
 • Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler kapsamında düzenlenen 11 etkinlikten toplam 1.195 kişi faydalanmıştır.

 

Şanlıurfa / Hilvan ÇGM

 • Çocuk Gelişim Merkezine, okul öncesi eğitimde 20, ilkokulda 30 ve ortaokulda 50 olmak üzere toplam 100 çocuk kayıtlıdır.
 • Eğitim programlarından; Okul öncesi, Bilgisayar, İngilizce, akıl oyunları gibi programlara 91 çocuk katılmıştır.
 • Sanatsal ve kültürel programlardan; folklor, dans, resim, bağlama, keman, piyano, ebru boyama ve gitar gibi programlara 50 kişi katılmıştır.
 • Spor programlarından; masa tenisi, satranç, futbol ve akıl oyunları gibi programlara 90 kişi katılmıştır.
 • Açık kapı programlarından Kütüphane, etüt, bilgisayar gibi programlara toplam 140 çocuk faydalanmıştır.
 • 3 öğrenciye burs desteği verilmektedir. 63 öğrenci ise kitap okuma etkinliği yapmıştır.
 • Ailelere yönelik; Veli toplantıları, rehberlik ve aile katılımı gibi destek programlarına toplam 135 ebeveyn katılmıştır.
 • Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler kapsamında düzenlenen 6 etkinlikten toplam 250 kişi faydalanmıştır.

 

Mardin / Kızıltepe ÇGM

 • Çocuk Gelişim Merkezine, okul öncesi eğitimde 16, ilkokulda 190 ve ortaokulda 164 olmak üzere toplam 370 çocuk kayıtlıdır.
 • Eğitim programlarından; Okul öncesi,  tüm dersler, etüt gibi programlara 62 çocuk katılmıştır.
 • Sanatsal ve kültürel programlardan; folklor, dans, müzik, resim, tiyatro, drama, ebru boyama gibi programlara 205 kişi katılmıştır.
 • Spor programlarından; satranç ve diğer programlara 137 kişi katılmıştır.
 • Açık kapı programlarından; Kütüphane, etüt, bilgisayar ve rehberlik gibi programlara 157 kişi katılmıştır.
 • 4 öğreniciye burs desteği verilmektedir. 140 öğrenci kitap okuma etkinliği yapmıştır.
 • Ailelere yönelik; veli toplantıları, sağlık eğitimi, okuma yazma gibi destek programlarına toplam 87 ebeveyn katılmıştır.
 • Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler kapsamında düzenlenen 11 etkinlikten toplam 390 kişi faydalanmıştır.

 

Mardin / Nusaybin ÇGM

 • Çocuk Gelişim Merkezine, okul öncesi eğitimde 47, ilkokulda 55 ve ortaokulda 24 olmak üzere toplam 126 çocuk kayıtlıdır.
 • Eğitim programlarından; tüm dersler ve bilgisayar programlarına 110 kişi katılmıştır.
 • Sanatsal ve kültürel programlardan; müzik, resim, tiyatro ve gitar gibi programlara 94 kişi katılmıştır.
 • Spor programlarından; masa tenisi, satranç ve tenis gibi programlara 21 kişi katılmıştır.
 • Açık kapı programlarından; kütüphane, etüt, bilgisayar açık kapı programlarından toplam 155 çocuk faydalanmıştır.
 • 5 öğreniciye burs desteği verilmektedir. 98 öğrenci kitap okuma etkinliği yapmıştır.
 • Ailelere yönelik; veli toplantıları, sağlık eğitimleri ve anne çocuk eğitimi gibi destek programlarına toplam 247 ebeveyn katılmıştır.
 • Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler kapsamında düzenlenen 11 etkinlikten toplam 520 kişi faydalanmıştır.

 

Mardin / Ömerli ÇGM

 • Çocuk Gelişim Merkezine, okul öncesi eğitimde 58, ilkokulda 120 ve ortaokulda 137 olmak üzere toplam 315 çocuk kayıtlıdır.
 • Eğitim programlardan; okul öncesi, bilgisayar, oku düşün paylaş, tüm dersler, Oku-Düşün-Paylaş, Suriyeli çocuklara yönelik Türkçe gibi programlara 155 çocuk katılmıştır.
 • Sanatsal ve kültürel programlarından; folklor, dans, müzik, resim, ebru boyama, gitar ve bağlama programlara 91 kişi katılmıştır.
 • Spor programlarından; masa tenisi, satranç, futbol, tekvando gibi programlara 49 kişi katılmıştır.
 • Açık kapı programlarından; etüt, rehberlik, bilgisayar, tüm dersler gibi programlara toplam 241 çocuk faydalanmıştır.
 • 4 öğrenciye burs desteği verilmektedir. 105 öğrenci ise kitap okuma etkinliği yapmıştır.
 • Ailelere yönelik; anne çocuk eğitimi, rehberlik, okuma yazma, veli toplantıları, aile katılımı gibi destek programlarına 137 ebeveyn katılmıştır.
 • Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler kapsamında düzenlenen 5 etkinlikten toplam 225 kişi faydalanmıştır.

 

Siirt / Merkez ÇGM

 • Çocuk Gelişim Merkezine, okul öncesi eğitimde 78, ilkokulda 38 ve ortaokulda 66 olmak üzere toplam 182 çocuk kayıtlıdır.
 • Eğitim programlardan; okul öncesi, bilgisayar, oku düşün paylaş, tüm dersler, Oku-Düşün-Paylaş, Suriyeli çocuklara yönelik Türkçe gibi programlara 93 çocuk katılmıştır.
 • Sanatsal ve kültürel programlarından; folklor, dans, müzik, resim, ebru boyama, gitar ve bağlama programlara 65 kişi katılmıştır.
 • Spor programlarından; masa tenisi, satranç, futbol, tekvando gibi programlara 24 kişi katılmıştır.
 • Açık kapı programlarından; etüt, rehberlik, bilgisayar, tüm dersler gibi programlara toplam 290 çocuk faydalanmıştır.
 • 4 öğrenciye burs desteği verilmektedir. 10 öğrenci ise kitap okuma etkinliği yapmıştır.
 • Ailelere yönelik; anne çocuk eğitimi, rehberlik, okuma yazma, veli toplantıları, aile katılımı gibi destek programlarına 167 ebeveyn katılmıştır.
 • Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler kapsamında düzenlenen 11 etkinlikten toplam 480 kişi faydalanmıştır.

 

Diyarbakır / Silvan ÇGM

 • Çocuk Gelişim Merkezine, okul öncesi eğitimde 101, ilkokulda 77 ve ortaokulda 95 olmak üzere toplam 273 çocuk kayıtlıdır.
 • Eğitim programlarından; okul öncesi, bilgisayar, matematik, Türkçe, tüm dersler, İngilizce gibi programlara 238 çocuk katılmıştır.
 • Sanatsal ve kültürel programlardan; bağlama, gitar gibi programlara 39 kişi katılmıştır.
 • Spor programlarından; satranç, tekvando ve karate gibi programlara 57 kişi katılmıştır.
 • Açık kapı programlarından; etüt, rehberlik, bilgisayar, tüm dersler gibi programlara toplam 110 kişi faydalanmıştır.
 • 6 öğrenciye burs desteği verilmektedir. 40 öğrenci ise kitap okuma etkinliği yapmıştır.
 • Ailelere yönelik; okuma yazma, veli toplantıları, aile katılımı gibi destek programlarına 106 ebeveyn katılmıştır.
 • Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler kapsamında düzenlenen 8 etkinlikten toplam 264 kişi faydalanmıştır.

 

Şanlıurfa / Suruç ÇGM

 • Çocuk Gelişim Merkezine, okul öncesi eğitimde 48, ilkokulda 105 ve ortaokulda 132 olmak üzere toplam 285 çocuk kayıtlıdır.
 • Eğitim programlarından; okul öncesi, bilgisayar,  İngilizce ve tüm dersler gibi programlara 83 kişi katılmıştır.
 • Sanatsal ve kültürel programlardan; müzik ve tiyatro gibi programlara 20 kişi katılmıştır.
 • Spor programlarından; masa tenisi programına 20 kişi katılmıştır.
 • Açık kapı programlarından; etüt, rehberlik, bilgisayar, tüm dersler gibi programlara 120 kişi katılmıştır.
 • 6 öğrenciye burs desteği verilmektedir. 10 öğrenci ise kitap okuma etkinliği yapmıştır.
 • Ailelere yönelik; okuma yazma, veli toplantıları, aile katılımı gibi destek programlarına 15 ebeveyn katılmıştır.
 • Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler kapsamında düzenlenen 1 etkinlikten toplam 20 kişi faydalanmıştır.

 

PROJE KASIM 2020’DE GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA DEVREDİLMİŞTİR.