Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
E-Ticaretin Yerel Ekonomik Kalkınmaya Etkisi ve GAP Bölgesine Uygun Model Arayışı Projesi

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sahip olduğu kaynakları değerlendirerek, bölge halkının gelir düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmek, GAP Bölgesi ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını gidermek, kentsel ve kırsal alanda verimliliği ve istihdam olanaklarını artırarak ulusal düzeyde ekonomik gelişme ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda bulunmak üzere çalışmalar yapmaktadır.

Bu çerçevede İdare, geleneksel ya da yenilikçi yöntemler ile coğrafi işarete ya da katma değere sahip nitelikli ürün üreten kamu kurum ve kuruluşları, yerel idareler ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı iktisadi işletmelerin markalaşma, tedarik, üretim, pazarlama ve dağıtım süreçlerini desteklemektedir.

Covid-19 salgını; üretim, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanlarında açığa çıkan daralma, bölge üreticileri üzerinde olumsuz etkilere neden olmuştur. Bu etkileri sadece üretim hattında değil aynı zamanda tüketici davranışları üzerinde de görmek mümkündür. Özellikle bu durum, insanların dijital platformlar aracılığıyla daha fazla alışveriş yapmasına ve dolayısıyla davranış değişikliğine neden olmuştur. Salgın sürecinin, hem üretim hem de tüketim düzeyinde derin bir değişim sürecini hızlandırdığı göz önünde bulundurulduğunda; dijitalleşmenin, bir sonuç değil bir başlangıç olduğu ve devamının geleceği öngörülmektedir.

Bu bağlamda İdare, çevrimiçi satış platformlarına erişimin mümkünatı, erişim yolları ve GAP Bölgesine uygun modeli tespit etmek amacıyla E-Ticaretin Yerel Ekonomik Kalkınmaya Etkisi ve GAP Bölgesine Uygun Model Arayışı” Projesini gerçekleştirmektedir.