Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
GAP
GAP Bölgesi'nde Kültür Varlıklarının Korunması, Yaşatılması ve Tanıtılması Çalışması Sempozyumu

Başlama-Bitiş Tarihi : 1998

Proje Yürütücüsü ve Ortakları: GAP İdaresi, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, ilgili üniversiteler ve kamu kurum ve kuruluşları.

 

Projenin Amacı

Proje ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, kültürel mirasın araştırılması, tanıtılması ve korunarak gelecek nesillere aktarılması, taşınmaz kültür varlıklarının çağdaş ihtiyaca cevap verebilecek şekilde turizm odaklı işlevlendirilmesi, GAP’tan etkilenen alanlarda kazı, kurtarma, belgeleme ve yayın çalışmalarının yapılması amaçlanmıştır.

Bu kapsamda, GAP Bölgesi kültür varlıklarının uluslararası düzeyde tanıtılması, Güneydoğu Anadolu kültür mirasının değerlendirilmesi ve turizm açısından kültürel mirasın öneminin vurgulanması amacıyla "GAP Bölgesi'nde Kültür Varlıklarının Korunması, Yaşatılması ve Tanıtılması" Sempozyumu düzenlenmiştir.

 

Projenin Kapsamı

GAP Bölgesi'nde kültür varlıklarının korunması, yaşatılması ve tanıtılması amacıyla 02 – 05 Haziran 1998 tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlenen sempozyuma; kurum ve kuruluşlardan yetkililer, yerli ve yabancı bilim adamları, sivil toplum örgütleri, uluslararası çevreler ve bazı basın mensupları katılmışlardır. Sempozyumda; "Kültür Varlıkları", "Kültürel Değerler ve Turizm" ve "Kentler ve Sit Alanları" konularında 41 yerli ve yabancı bilim adamı bildirilerini sunmuşlardır.

 

Son Durum

Sempozyumda sunulan bildiriler Nisan 2000 tarihinde GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanmıştır.