Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
GAP
GAP Bölgesi’nde Kültürel Mirasın Geliştirilmesi Programı

Başlama-Bitiş Tarihi                        : 25.04.2003- Nisan 2007

 

Proje Yürütücüsü ve Ortakları

Kültürel Mirası Geliştirme Bileşeni Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmekte ve GAP İdaresi ile birlikte yürütülmektedir. Hedef gruplar; belediyeler, sivil toplum kuruluşları, yerel kamu kuruluşları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ilgili birimleridir.

 

Proje Amacı

Kültürel Mirasın Geliştirilmesi Projesi ile GAP Bölgesi’nde kültür turizminin geliştirilmesi, tarihsel ve kültürel mirasın korunmasının yanı sıra genel anlamda agro turizm ve kültür turizmi alanında geliştirilecek projelerle GAP Bölgesi’nin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunması amaçlanmıştır.

 Projenin bütçesi 15 Milyon Euro'dur. Projenin başlangıç tarihi 25.04.2003 olup, süresi 48 aydır.

 

Proje ÇEKÜL Vakfı (Lider), IMC Danışmanlık LTD. ŞTİ, Proje Yönetim A.Ş. ve BETAPLAN S.A. konsorsiyumu tarafından yürütülmüştür.

Program ana hatlarıyla iki bileşenden oluşturulmuştur:

1- Hibe Programı: Program kapsamında 12 Milyon Euro tutarında AB hibesinden, teklif alımları yapılan ve bunun sonucunda kazanan projeler yararlandırılmıştır.

2- Entegre Stratejik Eylem Planı (ESEP) ya da Kültürel Miras ve Turizmi Geliştirme Planı: Bölgedeki kültür mirasının korunarak, turizm aracılığı ile geliştirilmesini ve uzun vadeli (10 yıl) sürdürülebilirliğini hedefleyen Entegre Stratejik Eylem Planı (ESEP) programıdır.

 

Son Durum

Hibe Programı kapsamında, Ocak 2005’de sonuçlanan değerlendirmelere 33 projenin kontratları imzalanmıştır.