Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

KURUMSAL
GAP Bölgesi’nde Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Projesi’nin Üçüncü Çalışma Grubu Toplantısı Şanlıurfa’da gerçekleştirilecek.

02 Şubat 2018, Şanlıurfa - GAP Bölgesi’nde Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Projesi’nin 3. Çalışma Grubu Toplantısı 02 Şubat 2018 tarihinde Şanlıurfa Hilton Garden Inn Hotel’de gerçekleştirilecek.

 

GAP Bölgesi’nde Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Projesi, üretim süreçlerinde kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını ve sürdürülebilir bölgesel kalkınmaya katkı sunulmasını hedefliyor. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP)  teknik işbirliği ile geliştirilen Proje, Kalkınma Bakanlığı’nca destekleniyor. Projenin pilot proje tasarımlarına ve teknik çalışma gruplarının oluşturulmasına ilişkin üçüncü çalışma grubu toplantısına GAP Bölgesi illerinde yer alan kurumlar, kalkınma ajansları, üniversiteler, araştırma enstitüleri ve özel sektör kuruluşlarından temsilciler katılacak.

 

Dünyada toprak, su, enerji, doğal kaynak, hammadde, teknoloji ve insan sermayesi gibi faktörlerin üretim süreçlerinde etkin ve verimli kullanımı, hem sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılabilmesi, hem de küresel ölçekte rekabet avantajının sağlanabilmesi açısından büyük önem taşıyor. Kaynakların etkin bir biçimde kullanımı, üretim süreçlerinden kaynaklı çevre eksenli olumsuzlukların azaltılmasına ve kaynakların sürdürülebilir olarak sağlanmasına da ayrıca katkı sunuyor.

 

Ekonomik faaliyetlerde üretim faktörlerinin ve kaynakların sürdürülebilir ve verimli biçimde kullanılması, Türkiye’nin ulusal kalkınma gündeminde de önemli bir tedbir olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca, 10. Kalkınma Planı kapsamında öngörülen öncelikli dönüşüm programları arasında yer alan (i) Üretimde Verimliliğin Arttırılması Programı, (ii) Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı, (iii) İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Programı ve (iv) Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programının hayata geçirilmesi ile kaynak verimli bir ekonomik yapıya geçişin temelleri oluşturuluyor.

 

GAP Bölgesi’nde Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Projesi 3. Çalışma Grubu Toplantısı

 

Tarih: 02 Şubat 2018 Cuma

Saat: 10:00

Yer: Hilton Garden Inn Hotel, Şanlıurfa

Materyaller
Poster
Logo

 Duyuru Tarihi : 1 Şubat 2018 - Okunma Sayısı : 1594