Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
GAP Bölgesi’nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımının ve Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi

http://www.gapgreen.org

 

 

 

 

Projenin Ortaya Çıkışı:

 • 2007 yılında UNDP teknik iş birliği ile “GAP Bölgesi Rekabet Gündemi” Çalışması yapıldı. Öne çıkan alanlar: Organik tarım,  Sürdürülebilir tekstil, Eko-turizm, Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği
 • 2008-2012 GAP Eylem Planına bu alanların yansıması.

1.Faz (YEEV Projesi Eylem Planı_2009-2012)

 • Eylem Planı ve 9 adet pilot proje fizibilitesi UNDP teknik desteğiyle hazırlandı.

2.Faz (YEEV Projesi Eylem Planı_2012-2016)

UNDP teknik desteğiyle pilot projeler, raporlar kapasite geliştirme projeleri gerçekleştirildi. Bu projeler:

 • Gaziantep’te Enerji verimliliği Danışmanlığı Kuluçka Merkezi kuruldu. Bu bina eski bir binadan enerji verimli olacak şekilde dönüştürüldü ve passivhaus sertifikası aldı.
 • 38 adet sanayi kuruluşunda, sektörel bazda enerji verimliliği ihtiyaçlarını belirlemek üzere, bir teknik analiz çalışması yürütüldü.
 • Bölge Kalkınma Ajanslarıyla birlikte “Sanayide Enerji Verimliliği” Mali Destek Programı uygulandı. 15 proje desteklendi.
 • Şanlıurfa İdare Mahkemesinin eski binası tadilat yapılarak enerji verimli binaya dönüştürüldü.
 • 4 adet pilot sahada güneş enerjili sulama pilot projesi uygulandı ve 2 yıl boyunca ölçüm ve izleme çalışması yapıldı.
 • Gaziantep/Oğuzeli hayvansal atıklardan biyogaz üretimi fizibilitesi yapıldı.
 • Diyarbakır Bismil’de bitkisel pelet üretim tesisi kuruldu.
 • 12 adet otelde karbon ayak izi analizi yapıldı.
 • Teknik uzmanlara, halka ve öğrencilere yönelik birçok kurumsal kapasite geliştirme faaliyeti yapıldı.
 • 2016 yılında liselere yönelik 1. Kolay Çözüm ve İnovasyon Yarışması yapıldı.

3. Faz (2016-...)

 • İlk Bölgesel YE ve EV Strateji ve Eylem Planı. (GAP Bölgesi’nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Artırılması Eylem Planı-2011)
 • Teknik uzmanlara, halka ve öğrencilere yönelik birçok kurumsal kapasite geliştirme faaliyeti yapıldı.
 • Proje, Association of Energy Engineers (Enerji Mühendisleri Derneği) tarafından 28 Eylül 2017 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Atlanta şehrinde düzenlenen 40. Dünya Enerji Mühendisliği Kongresi'nde, "Ortadoğu Bölgesi’nde Yılın Enerji Projesi" ödülünü aldı.
 • GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile “Güneş Pilli Sulama Kanalı Pilot Projesi” yapıldı (2018).
 • ODTÜ ile ülkemizdeki ilk bölgesel sıfır karbon eylem planı olan “GAP Bölgesinde Karbon-Nötr Ekonomiye Geçiş Eylem Planı” yapıldı (2019).
 • ODTÜ ile ülkemizdeki ilk bölgesel karbon salım uzman sistemi olan “GAP Bölgesi Karbon Salım Atlası ve Uzman Sistemi” yürütülmektedir (2020).
 • 2016, 2018, 2019 yıllarında lise ve ortaokullara yönelik 1. ,2. ve 3. “GAP Yeşil İnovasyon Yarışması” düzenlendi.
 • Bölge Kalkınma Ajanslarıyla birlikte Türkiye’de ilk “Sanayide Enerji Verimliliği” Mali Destek Programı uygulandı (2014-2015).
 • Dicle Üniversitesi’nde “Hayvansal Atık Kökenli Model Biyogaz Tesisi” kuruldu (2015).
 • Gaziantep Üniversitesi ile “Sürdürülebilir Yeşil Prototip Yapı Uygulaması” yapıldı (2016).
 • Harran Üniversitesi ile “GAP Yeşil Enerji Bölgesi Kamusal Entegrasyon Projesi” yapıldı (2016-2017).
 • Harran Üniversitesi ile “GAP Yeşil Enerji Bölgesi İnteraktif Katılım Projesi” yapıldı (2017-2018).
 • GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile “Sulama Pompalarında Enerji Verimliliğinin Artırılması Pilot Projesi” yürütülmektedir (2019).
 • ODTÜ ile “GAP Bölgesinde Karbon-Nötr Ekonomiye Geçiş Etüd Projesi” yapıldı (2017-2018).
 • ODTÜ ile “GAP Bölgesi Karbon Salım Atlası ve Uzman Sistemi Projesi” yapıldı (2018-2020).
 • Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile “GAP Yeşil İnovasyon Projesi” yapıldı (2019).
 • Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile “GAP Yeşil İnovasyon 2020 Projesi” yürütülmektedir (2020-2021).
 • GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile “Tarımsal Sulamada Entegre Enerji Verimliliği Pilot Projesi” yürütülmektedir (2021).