Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

GAP
GAP Bölgesi Turizm Fiziki Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi

GAP BÖLGESİ TURİZM FİZİKİ ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ

2011 yılında onaylanmış olan GAP Bölgesi Turizm Master Planı Plan Kararları doğrultusunda, Bölge’nin bütüncül bir yaklaşımla koruma-kullanma dengesi gözetilerek turizm odaklı değerlendirmek, istihdam ve turizm gelirlerinin artışını sağlamak, turizm hareketlerinin daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir biçimde devamlılığını sağlamak üzere tanıtım ve markalaşma çalışmalarını desteklemek amacı ile 2017 yılından itibaren “GAP Bölgesi Turizm Fiziki Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi” başlatılmıştır.

Projenin amacı, oluşturulan destinasyon markasının (Mezopotamya–Destansı Topraklar), fiziki açıdan desteklenerek daha fazla ziyaretçi ve turist çekmesini sağlamaktır. Bu proje ile ilgili ilk uygulama 2016 yılında Mardin Müzesi işbirliği ile yapılan “Bademli Sokak Sağlıklaştırma Projesi”dir. Projenin çarpan etkisi sonucunda “GAP Bölgesi Turizm Fiziki Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi”nin yapılmasına karar verilmiştir.

Bu amaçla 2018 yılında uygulanacak projeler aşağıdaki gibidir:

  • Alternatif Turizm: Tut  Paraşüt Alanı Projesi (Adıyaman)
  • Çayönü Kazıevi ve Ziyaretçi Merkezi Onarımı Projesi (Diyarbakır)
  • Maarif Bölgesi’nin Sağlıklaştırılarak Turizme Kazandırılması Projesi (Kilis)
  • Şeyh Çubuk Camii ile Ulu Camii Arasında Sokak Sağlıklaştırma Projesi (Mardin)