Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
GAP
GAP Bölgesi Turizm Fiziki Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi

2011 yılında onaylanmış olan GAP Bölgesi Turizm Master Planı Plan Kararları doğrultusunda, Bölge’nin bütüncül bir yaklaşımla koruma-kullanma dengesi gözetilerek turizm odaklı değerlendirmek, istihdam ve turizm gelirlerinin artışını sağlamak, turizm hareketlerinin daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir biçimde devamlılığını sağlamak üzere tanıtım ve markalaşma çalışmalarını desteklemek amacı ile 2017 yılından itibaren “GAP Bölgesi Turizm Fiziki Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi” başlatılmıştır.

Projenin amacı, oluşturulan destinasyon markasının (Mezopotamya–Destansı Topraklar), fiziki açıdan desteklenerek daha fazla ziyaretçi ve turist çekmesini sağlamaktır. Proje bünyesindeki yatırım projeleri halen devam etmekte olup, çarpan etkisi ile GAP BKİ’nin farklı projelerine ilham kaynağı olmaktadır.

YIL İL PROJE İSMİ
2017 Adıyaman / Tut Üçpınar Çevre Düzenlemesi ve Altyapı Uygulama Projesi
2017 Diyarbakır / Ergani Çayönü Kazı Evi ve Ziyaretçi Merkezi Bakım ve Onarım Projesi
2017 Gaziantep / Oğuzeli Harran Kümbet Evleri ve Oğuzeli Kerpiç Evlerinin Restorasyonu 
2017 Kilis / Merkez Maarif Bölgesi Düzenlemesi ve Canlı Müze Oluşturulması Projesi
2017 Mardin / Savur Savur Safa Mahallesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi
2017 Şanlıurfa / Harran Harran Ziyaretçi ve Karşılama Merkezinin (Kümbet Ev) İyileştirilmesi Projeleri
2017 Mardin / Merkez Şeyh Çubuk Cami ile Ulu Cami Arasında
Sokak Sağlıklaştırılması ve Turizme Kazandırılması Projesi
2018 Adıyaman / Merkez Oturakçılar Pazarı 1. Etap 2 Ada Sokak Sağlıklaştırılması
2018 Diyarbakır / Çınar Zerzevan Kalesi Ziyaretçi Merkezi Kazı Evi Ören Yeri Tabelandırma 
2018 Mardin / Merkez Dara Antik Kenti Ören Yeri Çevre Düzenleme Projesi
2018 Gaziantep / Merkez Suyabatmaz Mahallesinin Turizme Kazandırılması ve Çevre Düzenleme Projesi
2019 Şanlıurfa / Merkez Göbeklitepe Ören Yerinde Aydınlatma ve Çevre Düzenleme Projesi
2019 Şanlıurfa / Siverek Karacadağ Kayak Merkezi İyileştirme ve Çevre Düzenleme Projesi
2020 Diyarbakır / Merkez Diyarbakır Suriçi'nde Tarihi Sokakların Turizme Kazandırılması Projesi
2020 Diyarbakır / Merkez Keçi Burcu'nun Onarımı ve İşlenlendirilmesi Projesi
2020 Diyarbakır / Eğil Eğil İlçesi Destinasyon Alanı Bütünleştirme Projesi
2020 Gaziantep / İslahiye Tilmen Höyük Çevre Düzenlemesi Projesi 
2020 Gaziantep / Merkez Dülük Kaya Mezarlığı Çevre Düzenlemesi Projesi