Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi

GAP BÖLGESİ TURİZM ODAKLI TANITIM VE MARKALAŞMA PROJESİ

2011 yılında onaylanmış olan GAP Bölgesi Turizm Master Planı Plan Kararları doğrultusunda, Bölge’nin bütüncül bir yaklaşımla koruma-kullanma dengesi gözetilerek turizm odaklı değerlendirmek, istihdam ve turizm gelirlerinin artışını sağlamak, turizm hareketlerinin daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir biçimde devamlılığını sağlamak üzere tanıtım ve markalaşma çalışmalarını gerçekleştirmek amaçlanmıştır.

2014 yılının Haziran ayında başlayan proje, 2019 yılı sonunda bitirilecektir.

Proje kapsamında oluşturulan Tanıtım ve Markalaşma Ekibi tarafından hazırlanan “GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Eylem Planı” Mayıs 2015 tarihinde İdare tarafından onaylandıktan sonra katılımcı bir yaklaşımla uygulamaya yönelik çalışmalara başlanmıştır.

Öncelikle, yeni bir bölge turizm markası yani Mezopotamya – Destansı Topraklar oluşturulmuş; oluşturulan marka için interaktif harita altyapısı ile entegre çalışacak bir web portali (www.mezopotamya.travel) hazırlanmış; tüm digital veri girişleri bitirilerek bölgenin tanıtımına ilişkin Türkiye’nin en kapsamlı turizm portali oluşturulmuştur. Türkçe, İngilizce ve Japonca dillerinde hazırlanan web portali GAP Bölgesi içinde yer alan 9 il ve bölge ile irtibatlı 4 ilde saha araştırması yapılarak turizm cazibe, yeme-içme, konaklama, turizm aktiviteleri, vb. verileri içeren katmanlardan oluşan interaktif bir bölge haritası ile kent ve tematik rotalardan oluşmaktadır. Ayrıca portalin “Mezopotamya Gezi Rehberi” adıyla ait IOS ve Android platformlarında çalışan mobil uygulaması hazırlanmış olup uygulama mağazalarında yayındadır.

2015 yılından beri devam eden proje kapsamında oluşturulan web portali dışında; GAP Bölge Kalkınma İdaresi’nin bir turizm destinasyon markası olan “Mezopotamya – Destansı Topraklar” markasının tanıtım çalışmalarına da hız verilmiştir. Bu kapsamda 10-20 Temmuz 2016 tarihinde İstanbul’da yapılan Dünya Miras Komitesi’nin 40. Toplantısı’na katılım sağlanmıştır. 2000 yabancı UNESCO delegesinin katıldığı bu toplantıda, bölge logosu ilk kez tanıtılmıştır. Ayrıca Uzak Rota 2016, 2016 İzmir Travel gibi fuarlara katılım sağlanmış; Kasım – Aralık 2017 tarihlerinde markanın bölge tanıtım toplantıları yapılmıştır.

Bunların dışında markanın ulusal ve uluslararsı düzeyde tanıtımını sağlama amacı ile 2016 yılında UNESCO’nun resmi dergisi World Heritage Magazine’de, 2017 yılında ise Pegasus, AnadoluJet ve 2018 yılında Skylife gibi kabiniçi dergilere ilanlar verilmiş; 2018 Dünya Ekonomi Forumu’nda Davos’da THY ile birlikte görünürlüğü sağlanmıştır.

2018 yılında da markanın yani bölgenin tanıtım çalışmaları ile ulusal ve uluslarası turizm acentalarının bölgeye olan ilgisinin arttırılmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir.