Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi

GAP İdaresi Başkanlığınca hazırlatılmış olan “GAP Bölgesi Turizm Master Planı”nda öngörülen; bölgenin kültürel mirasının, koruma-kullanma dengesi gözetilerek turizm odaklı değerlendirilmesi, istihdam ve turizm gelirlerinin artırılması, turizm hareketlerinin daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamlılığının sağlanması amacıyla, “GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi” Haziran 2014’ten bu yana uzun soluklu bir proje olarak başlamıştır. Proje, bütüncül bir yaklaşımla 9 GAP ilini (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak) kapsayan bölgeyi, tek bir isimle markalaştırıp; önemli bir sürdürülebilir turizm destinasyonu yapmayı amaçlamaktadır.

Proje ile GAP Bölgesini bütüncül bir yaklaşımla koruma-kullanma dengesi gözetilerek turizm odaklı değerlendirmek, istihdam ve turizm gelirlerinin artışını sağlamak, turizm hareketlerinin daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir biçimde devamlılığını sağlamak üzere tanıtım ve markalaşma çalışmalarını gerçekleştirmek amaçlanmıştır. Proje kapsamında oluşturulan Tanıtım ve Markalaşma Ekibi tarafından hazırlanan “GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Eylem Planı” Mayıs 2015 tarihinde GAP İdaresi tarafından onaylandıktan sonra katılımcı bir yaklaşımla uygulamaya yönelik çalışmalara başlanmıştır.

Turizm odaklı tanıtımının yapılması ile markalaştırılmaya çalışılan GAP Bölgesi, tarihi coğrafyada Yukarı Mezopotamya olarak tarif edilen yerdir. Mezopotamya, uygarlık tarihinin başladığı, insanoğlunun göçebelikten yerleşik düzene geçtiği, buğdayın ekime alındığı, ilk köylerin kentlerin ve imparatorlukların kurulduğu, yazının icat edildiği yerdir. Mezopotamya, Eski Yunanca’da iki nehir arasındaki bölge anlamına gelir. Bu nehirler Mezopotamya’ya hayat veren ve ülkemiz sınırları içinde doğan Fırat (Euphrates) ile Dicle (Tigris) nehirleridir.

Mezopotamya markası; tüm bölgeyi kapsaması, marka geçmişinin zenginliği, bölgenin tüm tarih, kültür, doğa, inanç, dil, folklor, gastronomi, vb. ögelerini sahiplenmesi ve en önemlisi de ulusal ve uluslararası bilinirliliği nedeniyle tercih edilmiştir. Marka, tarım devriminin, dolayısıyla yerleşik hayatın ve uygarlığın ortaya çıktığı yer vurgusu yapar ve turistleri dünyanın İLKlerine ve ENlerine çağırır.

 

Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar;

 • GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Eylem Planı hazırlanmıştır.
 • Eylem planının ilk faaliyeti olan Mezopotamya markası ve logosu oluşturulmuş. Logo, Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmiştir.
 • Türkiye’nin destinasyon odaklı ilk bölgesel turizm markası olan “Mezopotamya”nın değerlerini tanıtan ve içinde interaktif haritanın da yer aldığı web portali oluşturulmuştur. (www.mezopotamya.travel–www.mesopotamia.travel), web portalı Türkçe, İngilizce ve Japonca olarak yayındadır.
 • Proje kapsamında bölgenin destinasyon odaklı rotaları (Kent içi, il içi, tematik) oluşturulmuştur.
 • Harran ve Savur Alan Yönetim Planları oluşturulmuştur. Oluşturulan alan yönetim plan kararları doğrultusunda projeler hazırlanıp uygulamaya geçilmiştir. (Harran Kentsel Tasarım Projesi, Harran Kümbet Evlerin İyileştirilmesi Projesi, Savur Sokak Sağlıklaştırma Projeleri)
 • Ağustos 2016 tarihinde GAP Tanıtım ve Markalaşma Ofisi’nin kurum web sitesi tasarlanıp www.gapmarka.org alan adı ile yayınlanmıştır.
 • Ekim 2016 Mezopotamya tanım kitabı hazırlanmış ve bastırılmıştır.
 • Kasım 2015 Mezopotamya bölge fotoğrafları ve müze fotoğraf çekimleri gerçekleşti ve fotoğraf arşivi oluşturulmuştur.
 • Marka lansmanı ilk faaliyetleri Kasım-Aralık 2017 tarihlerinde yapılan “İl Tanıtım Toplantıları” ile başlamıştır, İl Tanıtım Toplantılarında, projede kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. (interaktif web portali, kısa filmler, mobil uygulama “Mezopotamya Gezi Rehberi”)
 • Mezopotamya markasına ait Android ve IOS için mobil uygulama hazırlanmış olup Mezopotamya Gezi Rehberi ismi ile uygulama mağazalarında yer almıştır.
 • Mezopotamya Prestij Kitabı ve Gezi Rehberi hazırlanmıştır.
 • Mezopotamya markasının tanıtımı için Anadolu-Jet, Pegasus, Rixos, Skylife ve World Heritage Magazine (UNESCO Resmi Dergisi)  gibi yüksek tirajlı dergilere ilan verilmiş olup yaklaşık 5 Milyon kişiye ulaşılmıştır.
 • Mezopotamya markasının tanıtımı için 3 tane kısa film hazırlanmış, markanın Youtube kanalı ve diğer sosyal medya mecralarında yayınlanmıştır.
 • 23-26 Ocak 2018 tarihinde Davos’da yapılmış olan Dünya Ekonomik Forumu’nda THY ile birlikte markanın görünürlüğü sağlanmıştır.
 • Markanın tanıtımı için ülkemizde gerçekleşen ulusal-uluslararası çeşitli etkinliklere katılım sağlandı ve turizm altyapısının güçlendirilmesi amacıyla çeşitli faaliyetlere destek olunmuştur.
 • 2019 yılında Bölgedeki 3 Kalkınma Ajanslarıyla güç birliği yapılarak Mezopotamya Sonuç Odaklı Programı hazırlanmış ve yatırım programında yerini almıştır. Ortak hazırlanan SOP’la bölgenin MEZOPOTAMYA markası altında tanıtımının yapılması kararı alınmış olup bu kapsamdaki çalışmalar devam etmektedir.
 • Mezopotamya Markasının lansmanı için tanıtım filmi, müziği tamamlanmıştır.
 • Mezopotamya Markasının hikâyesi ve teaser filmleri tamamlanmıştır.
 • Markanın kurumsal kimlik çalışması tamamlanmıştır.
 • Markanın stratejik iletişim planı hazırlanmıştır.