Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
Hassas Tarım ve Sürdürülebilir Uygulamaların Yaygınlaştırılması Projesi

Projenin Kısa Tanıtımı ve Amacı:

Sulama alanlarının GAP Eylem Planı kapsamında hızlandırılana çalışmalar ile hızla sulamaya açılması ile birlikte, bölgede yoğun bir tarımsal girdi (Su, gübre, ilaç, makine vb.) kullanılmaktadır. Söz konusu tarımsal girdilerin bölge topraklarının ve ürünlerinin önceliklerine uygun bir şekilde verilmesi ve GAP Bölgesinde Hassas Tarım (Precision Farming) sisteminin yaygınlaşmasını sağlayarak GAP Bölgesindeki tarımsal üretim işletmelerinin rekabet gücü ve verimliliğini artırmak, GAP Bölgesindeki çiftçilerde “Hassas Tarım” sisteminin sağladığı faydalar ve sistemin uygulanması konusunda farkındalık sağlamak amaçlanmıştır.

Proje Faaliyetleri:

Proje kapsamında, ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla bir dizi toplantı gerçekleştirilmiş ve bu toplantılar sonucunda; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın ilgili Genel Müdürlükleri (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü) başta olmak üzere; Üniversiteler ve TÜBİTAK gibi kurumların yer aldığı bir çalışma grubu oluşturulmuştur.

GAP İdaresi Başkanlığı ve TÜBİTAK UZAY Teknolojileri Araştırma Enstitüsü arasında 12 Aralık 2014 tarihinde iş birliği protokolü ve sözleşmesi imzalanmıştır.

Bu kapsamda, faaliyet planı hazırlanmış ve proje faaliyetleri kapsamında 16-18 Şubat 2015 tarihinde Proje Başlangıç Toplantısı ve Pilot Bölge Belirleme Çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Belirlenen pilot bölgede hassas tarım uygulamaları için çeşitli yöntemler (Uydu görüntüleri, hava platformlarında kullanılacak multi/hiperspektral kameralar, spektrometreler; yer platformlarında kullanılacak sensörler) ile uygun verinin toplanması, toplanan verinin analiz edilmesi ve yorumlanması çalışmaları yapılmıştır. Mevcut bitki deseninin belirlenmesi ve detaylı toprak etüt çalışmaları yapılmış olup, pilot alan bitki deseni için uydu görüntüleri alınmış ve işlenmiştir. Havadan veri toplama faaliyet planı oluşturulmuş ve 10 ölçüm faaliyeti gerçekleştirilmekle beraber yer ölçümleri de düzenli olarak yapılarak tamamlanmıştır. 29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresine katılım sağlanmış ve projenin bildirisi sunulmuştur. Hassas Tarım uygulama yazılımı ve web arayüzü gereksinimlerine ilişkin çalışmalar yapılarak, uygulama yazılımı kurulum faaliyetleri tamamlanmıştır. Uygulama yazılımın kullanımına ilişkin; kamu STK da görev yapmakta olan 20 teknik personele eğitim programı uygulanmıştır. Projenin birinci aşama sonuç raporu (http://yayin.gap.gov.tr/pdf-view/web/index.php?Dosya=0804a6bf78) ve proje tanıtım filmi ve proje tanıtım broşürleri hazırlanmıştır.

 

Projenin ikinci aşamasına (Arazi uygulamaları) geçiş için TÜBİTAK UZAY Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ve GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (GAP TAEM) ile protokol imzalanmış, faaliyet planı doğrultusunda pilot alan belirlenmiş ve arazi çalışmalarına başlanmıştır. Pilot alanın uydu ve drone görüntüleri alınarak analiz çalışmaları yapılmıştır. Proje kapsamında, proje ekibine yönelik uydu görüntüsü işleme eğitim faaliyeti düzenlenmiş, GAP Bölgesi ve Harran Ovasının uydu görüntüleri temin edilerek, proje kapsamında geliştirilen “Hassas Tarım Uygulama Yazılımı” ile analiz çalışmaları yapılmıştır. Pilot alanda mısır ürünü ekimi ve taban gübre uygulaması ile değişken oranlı üst gübreleme faaliyetleri yapılmıştır. buğday ve mısır hasadı yapılarak ürün verim haritaları oluşturulmuştur. “GAP HASSAS Web Uygulaması” geliştirmiş ve www.gaphassas.com web sitesi üzerinden hizmet vermeye başlamıştır.  TÜBİTAK UZAY ile yapılan çalışmalar ile geliştirilen yazılımların kullanılarak; elde edilen verilerin işlenmesi, analizi ve yorumlanarak yaygınlaştırması ile sistem yönetimi amacıyla “GAP Hassas Tarım Projesi Füzyon Merkezinin” kurulumu tamamlanmış olup,  eğitim, yayım ve farkındalık çalışmaları devam etmektedir.

Proje Kazanımları;

  • İlk milli hassas tarım yazılımı geliştirilerek kullanıma sunulmuştur.
  • Sorunların tarım danışmanları aracılığı ile çiftçilere ulaştırılması için GAP HASSAS Web Arayüzü oluşturulmuştur.
  • Buğday, mısır ve pamuk ürünlerinin farklı zamanlarda elde edilmiş spektral imzaları toplanmıştır.
  • Beş günde bir yenisi temin edilebilen uydu görüntüleri ile sistemin devamlılığı sağlanmaktadır.
  • Ürün desenleri; uydu görüntüleri ile %99, hava görüntüleri ile %95 doğrulukta tespit edilebilmektedir.
  • Gübreleme ve ilaçlama uygulama haritaları üretilebilmektedir.
  • Bitkilerdeki gelişim sorunlarının tespiti yapılabilmektedir.