Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

GAP Bölgesinde Hassas Tarım ve Sürdürülebilir Uyg. Yayg. Prj.

Hassas Tarım ve Sürdürülebilir Uygulamaların Yaygınlaştırılması Projesi

Projenin birincil amacı; GAP Bölgesi’nde Hassas Tarım (Precision Farming) sisteminin yaygınlaşmasını sağlayarak, bölgedeki tarımsal üretim işletmelerinin rekabet gücü ve verimliliğinin arttırılması,

İkincil amacı ise; GAP Bölgesi’nin hassas tarım alanında teknoloji ve öz bilgi üreten bir merkez olması sürecinin başlatılmasıdır.

Yapılan Faaliyetler;

Proje kapsamında, ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla bir dizi toplantı gerçekleştirilerek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili Genel Müdürlükleri (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü) başta olmak üzere, Üniversiteler ve TÜBİTAK gibi kurumların yer aldığı bir çalışma grubu oluşturulmuştur.

Bu çerçevede; TÜBİTAK UZAY Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ve İdaremiz arasında 12 Aralık 2014 tarihinde “GAP Bölgesinde Hassas Tarım ve Sürdürülebilir Uygulamaların Yaygınlaştırılması Projesi” işbirliği protokolü ve sözleşmesi imzalanmış ve çalışmalara başlanmıştır.

2014-2016 yıllarında yapılan çalışmalar;

GAP İdaresi Başkanlığı ve TÜBİTAK UZAY Teknolojileri Araştırma Enstitüsü arasında 12 Aralık 2014 tarihinde işbirliği protokolü ve sözleşmesi imzalanmıştır.

Bu kapsamda, faaliyet planı hazırlanmış ve proje faaliyetleri kapsamında 16-18 Şubat 2015 tarihinde Proje Başlangıç Toplantısı ve Pilot Bölge Belirleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Belirlenen pilot bölgede hassas tarım uygulamaları için çeşitli yöntemler (uydu görüntüleri, hava platformlarında kullanılacak multi/hiperspektral kameralar, spektroradyometreler; yer platformlarında kullanılacak sensörler) ile uygun verinin toplanması, toplanan verinin analiz edilmesi ve yorumlanma çalışmalarına başlanmıştır.

Mevcut bitki deseninin belirlenmesi için pilot alanın uydu görüntüleri temin edilmiş ve detaylı toprak etüt çalışmaları yapılmıştır.

Havadan veri toplama faaliyet planı oluşturulmuş ve 10 ölçüm faaliyeti gerçekleştirilmekle beraber yer ölçümleri de düzenli olarak yapılarak tamamlanmıştır. Üç “Proje Gözden Geçirme Toplantısı” gerçekleştirilmiştir. Çiftçi/kullanıcı yazılım ve ara yüzü gereksinimlerine ilişkin çalışmalara başlanmıştır.

29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresine katılım sağlanmış ve proje ile ilgili bildiri sunulmuştur.

2017 yıllarında yapılan çalışmalar;

2015 ve 2016 yıllarına ait uydu görüntüleri için uygulama dosyaları oluşturulmuştur. Hazırlanan tüm görüntüler kullanılarak fonksiyonların testleri gerçekleştirilmiştir.

Hassas Tarım Uygulama Yazılımına entegre edilecek uydu görüntü işleme fonksiyonları tamamlanmıştır.

Dördüncü “Proje Gözden Geçirme Toplantısı” gerçekleştirmiştir.

Çiftçi/kullanıcı yazılım ve ara yüzü gereksinimlerine ilişkin çalışmalar yapılarak, Uygulama yazılımı kurulum faaliyetleri tamamlanmıştır.

Uygulama yazılımın kullanımına ilişkin eğitim içeriği hazırlanmış ve eğitim programı planlanmıştır.

Projenin ikinci aşamasına (arazi uygulamaları) geçiş için TÜBİTAK UZAY Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ile Ek Protokol yapılarak faaliyet planı çalışmalara başlanmıştır.