Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
KURUMSAL
GAP Eylem Planı Revizyon Toplantısının İlki

GAP Eylem Planı Revizyon Toplantılarının İlki (Diyarbakır-Şanlıurfa) Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz Başkanlığında Diyarbakır’da Gerçekleştirildi

Bilindiği gibi 2008/11 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile uygulanmaya başlanan Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı (GAP EP) beş yıllık (2008-2012) bir süreyi kapsamaktadır. Plan uygulamalarının son yılı olan 2012’ye gelindiğinde Bölge’de başta sulama olmak üzere altyapı yatırımlarında, ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme alanlarında son derece önemli gelişmeler sağlanmıştır. Önümüzdeki dönemde, Plan kapsamında devam eden projeleri tamamlamak, bölgenin rekabet gücünü yükseltmek, katma değeri yüksek ürünlere yönelmek ve yaratılan katma değerin önemli bir kısmının bölgede kalmasını sağlamak, altyapıya yapılan yatırımlarla doğan potansiyeli tam olarak kullanmak, insanı hedef alan, çevreye duyarlı, sürdürülebilir, gelir eşitsizliğini giderici, dezavantajlı alanları ve grupları önceleyen programlar ve projeler geliştirmek, istihdamı artırmak ve GAP’ı daha ileriye taşımak amacıyla Eylem Planı’nda revizyona gidilmesi hususu gündeme gelmiştir.                                             

Yeni GAP EP hazırlık sürecine tüm tarafların katılımını sağlamaya yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Bu çerçevede Kalkınma  Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ’ın başkanlığında 14 Haziran 2012 tarihinde Diyarbakır’da saat 14:00’de Green Park Oteli’nde Valiler, Milletvekilleri, Belediye Başkanları, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Üst Düzey ve Yerel Yetkililer ile Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri’nin katılacağı GAP Eylem Planı Revizyon Toplantısı gerçekleştiridi.

Toplantıda GAP Eylem Planı çerçevesinde Diyarbakır ve Şanlıurfa illerindeki gerçekleşmelerle ilgili bilgi verildi  ve yeni öneriler konusundagörüş alışverişinde bulunuldu.Duyuru Tarihi : 24 Kasım 2015 - Okunma Sayısı : 3191