Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
GAP
GAP'ın Uluslararası Boyutu

GAP İdaresi, sürdürülebilir entegre bölgesel kalkınma yaklaşımını temel alan insan odaklı uygulamalarını ve deneyimlerini uluslararası kurum, kuruluşlar ve üniversitelerle gerçekleştirdiği işbirliği anlaşmaları çerçevesinde paylaşmaktadır. Ayrıca, suya dayalı bir kalkınma projesi olan GAP çerçevesinde küresel nitelikteki su kuruluşlarının idari ve teknik karar alma süreçlerinde etkin rol oynamış,  diğer uluslararası kuruluşlarla ortak projeler geliştirmiş ve bazı yabancı hükümetlerden kredi ve hibe finansmanı sağlamıştır.

GAP’ın, yenilikçi bir yaklaşım olarak sürdürülebilir insani kalkınma felsefesini benimsemesi ile projeye uluslararası ilgi artmış ve özellikle 1995’ten sonra yabancı ülke ve kuruluşların teknik ve mali katkıları da yoğunlaşmıştır.

Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Avrupa Birliği (AB), Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Tarım Örgütü (FAO) gibi uluslararası kurum ve kuruluşlarla çeşitli projeler gerçekleştirilmiş ve hibe programları yürütülmüştür.

Ayrıca, entegre bölgesel kalkınma sürecinde bilgi ve deneyimlerin paylaşılması, karşılıklı uzman değişimi ve teknoloji transferi amacıyla birçok yabancı kurum, kuruluş ve üniversiteyle işbirliği çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bunlar: Arizona State Üniversitesi, Packard Humanities Institute(PHI), Mısır Güney Vadi Kalkınma İdaresi (TOSKHA), Akdeniz Tarımsal Araştırma Örgütü (CHIEAM-IAMB), Suriye Kurak Alanlarda Tarımsal Araştırmalar Merkezi (ICARDA) vb.’dir.  

GAP BKİ, GAP’ın suya dayalı kalkınma projesi olması nedeniyle küresel perspektifli Dünya Su Konseyi (WWC) ve Uluslararası Su Kaynakları Birliği (IWRA) gibi uluslararası kurum ve kuruluşların yönetim organlarında da yer almıştır. Bugün hala bu kuruluşlara üyeliği devam etmektedir.