Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

GAP Köy Kütüphaneleri

GAP KÖY KÜTÜPHANELERİ PROJESİ

GEREKÇE:

Türkiye’de kitap, kütüphane, kütüphane üyeliği ve okuyucu sayılarına ilişkin yıllara göre karşılaştırma yapıldığında 1996’da kütüphane sayısı 1.260 iken bu sayının 2001’de 1.412 olduğu görülmektedir. Basılan kitap sayısı 1996’da 10.899.127, okuyucu sayısı 22.523.449, kütüphanelere kayıtlı üye sayısı 1.004.681, ödünç verilen kitap sayısı 4.507.508 ve satın alınan kitap sayısı 129.450’dur. Bu sayılar 2001’de sırasıyla 12.221.392, 11.698.602, 254.007, 2.164.324, 13.862’dir. Okuma ve izleme oranlarına bakıldığında dergi okuma oranının %4, kitap okuma oranının %4,5, gazete okuma oranının %22, TV izleme oranının ise %94 olduğu görülmektedir. Kitap ve okumaya ilişkin istatistikî bilgiler bu konuda Türkiye’de durumun çok iç açıcı olmadığını göstermektedir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi özeline ilişkin konuyla ilgili istatistikî bilgiler mevcut değildir. Ancak, Bölge’de kütüphane sayısı az ve mevcut kütüphanelerde bulunan kitaplar da sayı ve içerik olarak yetersizdir. Okuma alışkanlığının ise Türkiye’nin diğer bölgeleri ile karşılaştırıldığında daha düşük olduğu görülmektedir.

GENEL HEDEF:

GAP Bölgesi’nde beşeri sermayenin güçlendirilmesi yoluyla, sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesine ve sosyal refahın arttırılmasına katkı sağlamaktır.

ÖZEL HEDEF:

Kırsal yerleşim alanlarında yaşayan ilköğretim okulu öğrencileri ve ailelerinin;

  • Okuma alışkanlığı kazanmasına ve bu alışkanlığın yaygınlaşmasına katkıda bulunmak,
  • Kişisel gelişimine katkıda bulunmak,
  • Bilgisayar ve internete erişimlerini sağlamak

ÇIKTILAR:

  • Kırsal yerleşim alanlarında faaliyet gösteren köy ve belde ilköğretim okullarında 20 adet kütüphane oluşturuldu,
  • Kütüphanelere internet erişimi sağlandı,
  • Hedef grup kitap okuma alışkanlığı kazandı,
  • Öğrencilerin okul başarı oranı yükseldi,
  • GAP kapsamında bulunan diğer iller (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak) için tekrarlanabilir bir kütüphane modeli oluşturuldu.

HEDEF GRUP:

Mardin iline bağlı köylerde yaşayan ilköğretim okulu öğrencileri ve aileleri.

UYGULAMA ALANI:

Mardin ili Derik (Boyaklı, Direkli, Pirinçli, Yukarı Azıklı ve Yavuzlar İÖO), Kızıltepe (Işıklar, Sancarlı, Karakuyu, Sivrice, Bozhöyük, Büyükboğaziye, Başak,  Çıplak ve Yukarı Azıklı İÖO),Nusaybin (Girme, Tepesütü ve Akarsu İÖO), Mazıdağı (Kocatepe İÖO) ve Savur (Tokluca ve İçören İÖO) ilçelerindeki 20 köy ilköğretim okulu.

BÜTÇE:

347.000,00 TL’dir ve SODES tarafından sağlanmıştır.

YÜRÜTÜCÜ KURULUŞ:

GAP İdaresi Başkanlığı

ORTAKLAR:

Mardin Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü.

Proje uygulama alanında yer alan 20 köy ilköğretim okulunda birer sınıf kütüphane olarak dizayn edilmiş ve öğrencilerin kullanımına sunulmuştur.

Proje 2010-2011 yılları arasında uygulanmıştır.