Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
Mustafa Kemal ATATÜRK
KURUMSAL
GAP Organik Tarım Küme Projesi Kapsamında Yapılan Çalışmalar Değerlendirildi

GAP Bölgesi’nde organik tarıma yönelik çalışmalar, GAP Bölge Kalkınma İdaresi’nin ev sahipliğinde sektörde yer alan tüm paydaşlar ve yeni kurulan GAP Organik Küme Derneği’nin (GAP ORKÜDER) üyeleri ile birlikte 25 Ocak tarihinde Şanlıurfa’da yapılan bir toplantı ile değerlendirildi.

GAP Organik Tarım Küme Projesi, 2009 yılından beri GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile teknik işbirliği içinde yürütülüyor. Proje kapsamında ölçeklendirilebilir ve tekrarlanabilir başarı hikâyelerinin oluşturulması hedefine katkı sunmak üzere bölgede farklı alanlarda, farklı ürün desenine yönelik pilot uygulamalar gerçekleştiriliyor.

Proje kapsamında, bölgede organik sektöründeki değer zinciri içerisindeki tüm halkalara hitap edecek şekilde bir Mali Destek Programı tasarlandı. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamalar Mali Destek Programı; İpekyolu Kalkınma Ajansı, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Dicle Kalkınma Ajansı ile işbirliği ve eşgüdüm içerisinde yürütülüyor. Bu pilot projelerin uygulanması ile GAP Bölgesi’ne 9 milyon TL’lik bir kaynak aktarılmış olacak.

Ayrıca bölgede organik sektöründe yapılan çalışmaları ve üretilen organik ürünleri tanıtmak, üreticilerin pazarlama olanaklarını genişletmek adına üreticiler, birlikler ve kooperatiflerin Almanya BIOFACH, Ekoloji İzmir, Exponatura İstanbul gibi fuarlara katılımı sağlandı. Buna ek olarak kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için çeşitli eğitimler ve yurtdışına teknik ziyaretler gerçekleştirildi.

Yine proje kapsamında oluşturulan organik gıda ve organik tekstil gibi çalışma grupları ile periyodik toplantılar yapılarak, bölgenin ve sektörün ihtiyaçları tespit ediliyor ve gerekli faaliyetler gerçekleştiriliyor.

GAP Organik Tarım Küme Projesi’nin ölçeklendirilebilir ve tekrarlanabilir başarı hikâyeleri oluşturma, üretim ve pazarlama altyapısı oluşturma ve aktörler arası işbirliğini geliştirme amaçları doğrultusunda GAP Organik Tarım Portalı hazırlandı.

Bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve kurumsallaşması amacıyla 3 Haziran 2016’da GAP Organik Küme Derneği (GAP ORKÜDER)  kuruldu. Derneğin ilk Genel Kurulu 17 Kasım 2016’da gerçekleştirildi.

GAP Organik Küme Projesi kapsamında geliştirilen işbirliklerinin dernek çatısı altında artarak devam etmesi, bölgede organik sektöründe yer alan paydaşların derneğe üye olması ve etkin katılımları derneğin çalışmalarına yön vermek ve sürdürülebilirliğini sağlamak açısından büyük önem taşıyor.

Ayrıca toplantının sonunda düzenlenen protokol töreni ile GAP Organik Tarım Portalı ile GAP Organik Tarım Küme Projesi kapsamında geliştirilen proje logosunun kullanım hakkı GAP Organik Küme Derneği’ne (GAP ORKÜDER) devredildi.

GAP Organik Küme Derneği (GAP ORKÜDER) 

Ayrıntılı bilgi için: www.gaporganik.org

Fotoğraflar

 
Haber Tarihi : 27 Ocak 2017 - Okunma Sayısı : 825