Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
GAP Sulama Sistemlerinin İşletme Bakım ve Yönetim Projesi

GAP Bölgesi Sulama Sistemlerinin İşletme Bakım ve Yönetim Projesi

Proje Adı: GAP Bölgesi Sulama Sistemlerinin İşletme Bakım ve Yönetim Projesi

Projenin Yatırıma Alındığı Başlama-Bitiş Tarihi: 2015-2019

Gerekçe; Genişleyen sulama alanlarının Devlete getirdiği ek yük, su kayıpları, tuzlanma riski gibi teknik sorunlar ile proje nihai hedefi olan örgütlenme çalışmasının tamamlanamaması.

Amaç; GAP Bölgesi’nde hayata geçirilecek sulama projelerinin işletme-bakım ve yönetimi için uygun modelleri belirlemek ve Bölge’ye uygun olanını seçmek, seçilen modeli uygulamak, model ile ilgili sonuçları izlemek, gerekli düzeltme ve önerilerde bulunarak yaygınlaştırmak, ihtiyaç duyulan teknik ve idari alt yapıyı geliştirmektir.

Hedef; GAP Bölgesinde sulu tarım sektöründe geliri artırmak ve bunun sürekliliğini sağlamaktır.

Yapılan Çalışmalar; Şanlıurfa’da Atatürk Barajı, Ceylan, Cullap ve Tatarhöyük Sulama Birliği alanları, Gaziantep’te Kayacık Barajı Sulama Birlik alanı, Diyarbakır’da Gözegöl Sulama Birlik alanı ile Batman’da Sol Sahil Sulama Birlik alanları pilot alanlar olarak belirlenmiştir. Sulamaya yeni açılmış ve açılacak pilot sahalardaki çiftçileri, sulama birliği personeli ve yönetimini sulu tarıma hazırlamak üzere işletme, bakım, yönetim ve sulu tarım agronomisi gibi faaliyetler yürütülmüştür.

Ayrıca proje çerçevesinde;

 • Sulamaya açılmış alanlarda kurulan demonstrasyonların izleme ve değerlendirmesi,
 • Modern tarım teknik ve teknolojilerinin yaygınlaştırılması amacıyla demonstrasyon alanları oluşturulması,
 • Pilot alanlardaki çiftçilerin teknik deneyim ve becerilerinin paylaşılması amacıyla; ülkenin daha gelişmiş bölgelerine teknik gezi düzenlenmesi,
 • Pilot alanlardaki sulama birliklerinin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
 • İBY Projesi kapsamında 2013-2014-2015 yılarında GAP İdaresi tarafından uygulanan GAP Tarımsal Eğitim Yayım Projesi ve Entegre Kırsal Kalkınma Projeleri başta olmak üzere uygulanmakta olunan projeler ile ilgili izleme değerlendirme çalışmaları yapılmıştır.

2016 Yılında Yapılan Çalışmalar

 • Çalışma yapılacak sulamaya açılmış pilot alanların belirlenmesi,
 • Belirlenen alanlarda örnek projelerin Sulama Birlikleri ve Tarım il Müdürlükleri ile birlikte modern tarım teknik ve teknolojilerinin yaygınlaştırılmasını sağlayacak örnek projelerin belirlenmesi,
 • Demonstrasyon alanları oluşturulması,
 • Seçilen alanlardaki çiftçilerin teknik deneyim ve becerilerinin paylaşılması amacıyla; ülkenin daha gelişmiş bölgelerine teknik gezi düzenlenmesi,
 • Pilot alanlardaki sulama birliklerinin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılması,
 • Desteklenen projelerin izlenme ve değerlendirilmesi.

2017 Yılında;

 • Çalışma yapılacak sulamaya açılmış pilot alanların belirlenmesi,
 • Belirlenen alanlarda örnek projelerin Sulama Birlikleri ve Tarım il Müdürlükleri ile birlikte modern tarım teknik ve teknolojilerinin yaygınlaştırılmasını sağlayacak örnek projelerin belirlenmesi,
 • Demonstrasyon alanları oluşturulması,
 • Seçilen alanlardaki çiftçilerin teknik deneyim ve becerilerinin paylaşılması amacıyla; ülkenin daha gelişmiş bölgelerine teknik gezi düzenlenmesi,
 • Pilot alanlardaki sulama birliklerinin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılması,
 • Desteklenen projelerin izlenme ve değerlendirilmesi.

Çalışmalarına devam edilecektir.